ENDEFRRUPLNLSPIT

Přerušení provozování živnosti.

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. 

Název a popis situace

Přerušení provozování živnosti.

Základní informace

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

1. Fyzická osoba samostatně, zmocněnec na základě plné moci.
2. Právnická osoba - statutární orgán, zmocněnec na základě plné moci, likvidátor, prokurista.

Podmínky a postup řešení

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. V době přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené tímto zákonem kromě povinností stanovených v § 31 odst. 2, 9 a 17, v § 17 odst. 4 a 8 a povinnosti splňovat podmínky odborné a jiné způsobilosti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Oznámení je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Kontaktní údaje při oznámení na MěÚ Frýdlant:

Městský úřad, obecní živnostenský úřad, budova radnice

Bc. Markéta Nováková, DiS., přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 200

Markéta Málková, přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 202
Jana Palmová, přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 201

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

Doklad totožnosti.

Formuláře které se vztahují k této situaci

Změnový list, prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu oznámení změn i k dalším úřadům  je volně dostupný na internetových stránkách  www.mpo.cz.

Poplatky

Bez poplatku.

Nejčastější dotazy

Na jakou dobu lze přerušit provozování živnosti?
Od 01.07.2008 není tato doba zákonem omezena.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1.8.2008 8:41:49 - aktualizováno 22.6.2020 14:24:12 | přečteno 3825x | malkova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load