ENDEFRRUPLNLSPIT

Podnikání v zemědělství

Zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.

Název a popis situace

Podnikání v zemědělství

Základní informace

Zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

1. Fyzická osoba samostatně, zmocněnec na základě plné moci.
2. Právnická osoba - statutární orgán, zmocněnec na základě plné moci, likvidátor, prokurista.

Podmínky a postup řešení

1. Fyzická osoba dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, trvalý pobyt na území ČR, nejedná-li se o občana ČR nebo o občana členského státu Evropské unie.

2. Nová právnická osoba doklad o jejim založení.

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele lze od 1.1.2015 podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Lhůta pro vydání osvědčení je 30 dnů, pokud žadatel splňuje výše uvedené podmínky.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Městský úřad, budova radnice - Bc. Markéta Nováková, DiS., přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 200
Městský úřad, budova radnice - Markéta Málková, přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 202

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Fyzická osoba - doklad totožnosti, hotovost na úhradu správního poplatku.

Právnická osoba - doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, doklad totožnosti osoby jednající za právnickou osobu, hotovost na úhradu správního poplatku.

Formuláře které se vztahují k této situaci

ikona souboruŽádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osobaikona souboruDOC
ikona souboruŽádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - právnická osobaikona souboruDOC
ikona souboruOznámení změn a doplněníikona souboruDOC

Poplatky

Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000,- Kč
Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč
Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci 100,- Kč

Nejčastější dotazy

1. Zda žadatel dokládá odbornou způsobilost a výpis z Rejstříku trestů? Ne.

2. Zda zemědělský podnikatel ohlašuje přerušení provozování činnosti na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností ? Ano.

3. Jak zrušit zápis v evidenci zemědělského podnikatele ? Požádat o vyřazení z evidence zemědělského podnikatel příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

www stránky ministerstva zemědělství

30.10.2009 8:08:41 - aktualizováno 22.6.2020 14:18:14 | přečteno 2880x | malkova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load