ENDEFRRUPLNLSPIT

Podnět na jednání podnikatele

Na činnost podnikatele je možné podat podnět na živnostenském úřadě. Živnostenský úřad je povinen dohlížet jak jsou plněny povinnosti stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ustanovení zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání a jejich případné porušení pokutovat. Živnostenský úřad není oprávněn řešit občanskoprávní spory, tato činnost je vymezena soudům.

Název a popis situace

Podnět na jednání podnikatele

Základní informace

Na činnost podnikatele je možné podat podnět na živnostenském úřadě. Živnostenský úřad je povinen dohlížet jak jsou plněny povinnosti stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ustanovení zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání a jejich případné porušení pokutovat. Živnostenský úřad není oprávněn řešit občanskoprávní spory, tato činnost je vymezena soudům.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Každý občan.

Podmínky a postup řešení

Podání může být učiněno buď písemně na adresu živnostenského úřadu, nebo ústně přímo na živnostenském úřadě.

Přijaté podání bude posouzeno a v případě, že předmět podnětu nespadá do pravomoci živnostenského úřadu, bude podání postoupeno příslušnému úřadu. O postoupení bude podavatel informován.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Bc. Markéta Nováková, DiS., přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 200
Markéta Málková, přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 202
Jana Palmová, přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 201
- Josef Hurník, přízemí č. dveří 6, tel. 488 886 203

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

Pokud k předmětu podání existují nějaké doklady (účtenky, smlouvy, faktury, korespondence), je vhodné je přiložit.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Postup při vyřizování podání, týkajících se činnosti podnikatelů není upraven žádným zákonem. Obecně platí, že podání je neprodleně posouzeno a případně postoupeno příslušnému úřadu k řešení. Pokud se živnostenský úřad rozhodne pro provedení živnostenské kontroly, postupuje v souladu se zákonem 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a se zákonem 552/1991 Sb., o státní kontrole.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

20.6.2008 10:36:28 - aktualizováno 22.6.2020 14:26:38 | přečteno 6347x | malkova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load