ENDEFRRUPLNLSPIT

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (č. O7)

Občan, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P může dle § 67 odst. 1 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádat o vydání Parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.


Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P může dle § 67 odst. 1 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů požádat o vydání Parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Parkovací průkaz se vydává na dobu, na kterou je platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, 

Speciální označení č. O7 je oprávněn vydat příslušní obecní úřad obce s rozšířenou působností:

Městský úřad Frýdlant, T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant

Budova B, přízemí, kancelář č. 5,
telefon 488 886 704, 488 886 705, 

Po a St: 08:00 – 12: 00 12:30 – 17:00 (úřední hodiny)
Út a Čt: 08:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Pá:   08:00 – 12:00 12:30 – 13:00

Na zhotovení parkovacího průkazu si přineste:

  1. nepoužitou fotografii o velikosti 35x45 mm
  2. průkaz mimořádných výhod
  3. (listinu opatrovníka, rodný list)

Výhody:

Speciální označení č. O7 smí být používáno jen na vozidle, které zajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby, to znamená, že pokud vozidlo nezajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby, nemůže být označeno speciálním označením č. O7.

Pokud bývá těžce zdravotně postižená osoba přepravována několika vozidly, zajistí, aby vydaným zvláštním označením č. O7 bylo označeno jen vozidlo, kterým je právě přepravována.

Vozidla označená zvláštním označením č. O7 nemusí v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby těžce zdravotně postižené, dodržovat zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz státní“, přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.

Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle jiného právního předpisu (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.).

Další výhody

Dle § 20a zákona č. 19/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nepodléhá zpoplatnění užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem

  1. přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, ve výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu TZP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká;

  2. přepravujícím nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou.

    Speciální označení vozidla č. O7 je nepřenosné a jeho zneužití je právně postižitelné.

    Pokud se použije toto označení v mezinárodním provozu, musí uživatel respektovat práva hostitelské země.


19.3.2014 12:55:48 - aktualizováno 29.3.2019 9:34:47 | přečteno 2202x | Bc. Jana Hýblová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load