ENDEFRRUPLNLSPIT

Kurátor pro dospělé

Sociální kurátor poskytuje poradenskou a sociální pomoc osobám, jejichž nepříznivá sociální situace je způsobena krizovou sociální situací, životními návyky a způsobem života vedoucím ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícím prostředím a ohrožením práv a zájmů způsobenou trestnou činností osoby.  Jedná se zejména o pomoc při pracovním uplatnění, ubytování, finančním zajištění, atd. 

Okruh klientů sociálního kurátora:

  • osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody či vazby,
  • osoby, proti nimž je vedeno trestní řízení, popřípadě jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen,
  • osoby závislé na alkoholu a jiných drogách,
  • osoby žijící nedůstojným způsobem života - bez přístřeší
  • příslušníci národnostních menšin,
  • osoby, které se ocitli v náročných životních situacích
  • osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby,
  • osoby, které jsou propuštěny ze školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti,
  • osoby, které jsou po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěny ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení
  • poradenství v oblasti zaopatřovacího příspěvku pro děti opouštějící ústavní výchovu a pěstounskou péči
Sociální kurátor obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Frýdlant:
Bc. Aleš Cerman - ales.cerman@mu-frydlant.cz
Městský úřad Frýdlant, budova B, přízemí, kanc. č. 5 
488 886 705

3.4.2014 18:33:50 | přečteno 1505x | Bc. Jana Hýblová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load