ENDEFRRUPLNLSPIT

Výchovné problémy nezletilých

Mezi výchovné problémy lze zařadit: lhaní, záškoláctví, útěky z domova, drobné krádeže, zneužívání návykových látek, šikanu, vandalismus a další

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zákonný zástupce nezletilého dítěte

Každý občan je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na závadové jednání dítěte a zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která je upozornila na tyto skutečnosti.

Podmínky a postup řešení

Osobní návštěva zákonného zástupce, popř. v doprovodu nezletilého, na oddělení sociálně- právní ochrany dětí u kurátora pro mládež.

Po oznámení je vždy situace dítěte prošetřena. Je navázána spolupráce s rodinou, proveden osobní pohovor s rodiči a nezletilým dítětem, v případě potřeby je provedeno šetření v rodině.

Výchovné problémy dítěte jsou řešeny ve spolupráci se školou, příslušným poradenským zařízením, dobrovolnými pobyty ve středisku výchovné péče či diagnostickém ústavu, příp. je podán návrh k soudu na uložení výchovného opatření.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Městský úřad Frýdlant, budova B, Havlíčkova 48, oddělení sociálně-právní ochrany – Tereza Nevěřilová, DiS., přízemí, č. dveří 4, tel. 488 886 706

Informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

-  zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., v platném znění

-  zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy č. 109/2002 Sb., v platném znění

21.4.2008 14:35:54 - aktualizováno 3.1.2017 15:35:26 | přečteno 3184x | Bc. Jana Hýblová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load