ENDEFRRUPLNLSPIT

Úprava styku s dítětem

Dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu. Soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí. Jestliže je to nutné v zájmu dítěte, soud styk dítěte s rodičem omezí nebo jej i zakáže. Vyžaduje-li to zájem dítěte a poměry v rodině, může soud upravit styk dítěte s prarodiči a sourozenci.

Základní informace

Dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu.

Soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.

Jestliže je to nutné v zájmu dítěte, soud styk dítěte s rodičem omezí nebo jej i zakáže.

Právo stýkat se s dítětem, mají osoby příbuzné, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rodič, zákonný zástupce, opatrovník

Podmínky a postup řešení

Vzniklou situaci je možné konzultovat na oddělení sociálně-právní ochrany dětí našeho úřadu, kde je poskytováno bezplatné poradenství v uvedené problematice.

Podáním návrhu (osobně, poštou) na úpravu styku k nezletilému dítěti k příslušnému okresnímu soudu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Občanský průkaz

Související právní předpisy k této situaci

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


21.4.2008 14:34:03 - aktualizováno 3.1.2017 15:34:36 | přečteno 4284x | Bc. Jana Hýblová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load