ENDEFRRUPLNLSPIT

Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

Podávání žádostí o výpis z rejstříku trestů.

Název a popis situace

Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

Základní informace

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen „výpis“) týkající se této osoby. Ve výpisu jsou uvedena všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

V této věci je oprávněn jednat občan bez ohledu na státní příslušnost či trvalé bydliště.

Podmínky a postup řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí

Podrobné informace k podávání a ověřování žádostí o výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob naleznete na internetových stránkách Rejstříku trestů

Informace k podání žádosti o výpis na kontaktních místech Czech POINT naleznete na internetových stránkách Czech POINT

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Městský úřad, budova B, matrika - Ivana Sitzberger, 1. patro, č. dveří 17, tel. 488 886 502
• Městský úřad, budova B, pokladna - Helena Karásková, 1. patro, č. dveří 11, tel. 488 886 407
• Městský úřad, budova A, pokladna -  Táňa Benešová, přízemí, č. dveří 1, tel. 488 886 406
• Městský úřad, budova A, obecní živnostenský úřad - Jana Palmová, přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 201

  • Rejstřík trestů

  • Kontaktní místa CzechPOINT (obecní a městské úřady, pobočky České pošty, Hospodářské komory, notáři)

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Správnost údajů uvedených v písemné žádosti se ověřuje podle platného dokladu totožnosti (občanský průkaz - ID karta, cestovní pas, doklad o trvalém pobytu cizince), který obsahuje alespoň jméno, nynější příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a státní občanství. Chybí-li některý z těchto údajů v dokladu (například v cestovním pase) předkládá žadatel nebo jeho zmocněnec rodný popřípadě oddací list. Cizinci, kromě občanů Slovenské republiky, předkládají matriční doklady úředně přeložené do českého jazyka.

Formuláře, které se vztahují k této situaci

Na pracovišti Czech Pointu bude žádost vyplněna elektronicky.

Poplatky

Poplatek za výpis z rejstříku trestů je 100,- Kč a hradí se na pracovišti Czech Point v hotovosti

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

· Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy:


15.3.2019 14:06:34 - aktualizováno 23.1.2020 7:46:51 | přečteno 682x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load