ENDEFRRUPLNLSPIT

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Název a popis situace

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Základní informace

Určení otcovství lze učinit před matričním úřadem souhlasným prohlášením rodičů před i po narození dítěte.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Rodiče dítěte

 • Prohlášení nezletilého rodiče musí být učiněno vždy před soudem, a až po narození dítěte

Podmínky a postup řešení

Na matriční úřad se dostaví oba rodiče a po předložení všech dokladů potřebných k určení otcovství bude učiněn Zápis o souhlasném prohlášení rodičů k narozenému popř. nenarozenému dítěti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

 • Městský úřad Frýdlant, budova B, odbor kanceláře úřadu, matrika, 1. patro, číslo dveří 17, Ivana Sitzberger, 488 886 502, Pondělí, Středa: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

 • Kterýkoliv matriční úřad

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti předloží rodiče tyto doklady:

 • platné občanské průkazy a rodné listy 
 • těhotenský průkaz matky
 • rodič cizinec - platný cestovní pas, doklad o pobytu na území ČR (je-li takový pobyt evidován), doklad o RČ přiděleném cizinci v ČR, rodný list s úředním překladem do českého jazyka
 • matka cizinka, je-li rozvedená nebo vdova, musí doložit rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo úmrtní list manžela, příp. s překladem do českého jazyka
 • Nerozumí-li rodič - cizinec českému jazyku slovem a písmem je NEZBYTNÁ přítomnost úředního překladatele (náklady na tlumočení hradí žadatelé)

Při určení otcovství k narozenému dítěti předloží rodiče k výše uvedeným dokladům místo těhotenského průkazu:

 • rodný list dítěte (byl-li již vystaven)

Formuláře, které se vztahují k této situaci

Zápis k uznání otcovství se provede přímo na matričním úřadu.

Poplatky

Uznání otcovství nepodléhá správnímu poplatku.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


15.3.2019 14:10:01 - aktualizováno 3.6.2020 10:26:38 | přečteno 1175x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load