ENDEFRRUPLNLSPIT

Narození

Pojmenování (název) životní situace

Narození dítěte - vydání prvního rodného listu pro novorozence

Základní informace

Matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo, po obdržení podkladů ze zdravotnického zařízení, případně ústního oznámení o narození, provede zápis do knihy narození a vystaví dítěti rodný list.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rodiče dítěte

Podmínky a postup řešení

 • Nejdříve druhý pracovní den po narození dítěte je možné vyřídit jeho rodný list na našem úřadě. Za trvání manželství, nebo pokud bylo uznáno otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením dítěte, rodný list dítěte může vyřídit pouze jeden z rodičů.

 • Pokud je matka svobodná, rozvedená nebo vdova a určení otcovství nebylo před narozením dítěte souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem učiněno, není muž považován za otce dítěte do doby, než se dostaví současně s matkou na matriční úřad a učiní souhlasné prohlášení.

  Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

  Městský úřad Frýdlant, budova B, odbor kanceláře úřadu, matrika, 1. patro, číslo dveří 17
  Ivana Sitzberger, 488 886 502, Pondělí, Středa: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

  Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

 • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
 • oddací list (v případě, že dítě je narozeno za trvání manželství a rodiče užívají každý jiné příjmení) 
 • souhlasné prohlášení o určení otcovství, pokud se dítě narodilo neprovdané matce a otcovství k němu bylo určeno před jeho narozením
 • rodiče cizinci - cestovní doklad, průkaz pobytu cizince, rodné listy, případně oddací list, s úředním překladem do českého jazyka (o potřebných dokladech, případně vyšším ověření dokladů se včas informujte na oddělení matriky)

 Formuláře, které se vztahují k této situaci

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 

Poplatky

 • Vystavení prvopisu rodného listu ani sepsání zápisu o určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku.
 • Duplikát rodného listu 100,- Kč

Lhůty pro vyřízení

 • Do 30 dnů po obdržení hlášení o narození ze zdravotnického zařízení, případně ústního oznámení o narození, rodný list je zpravidla vystaven rodičům na počkání, po předložení potřebných dokladů.
 • Prohlášení o určení otcovství se sepisuje ihned, jsou-li předloženy požadované doklady.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


15.3.2019 14:04:36 - aktualizováno 23.1.2020 7:39:45 | přečteno 1501x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load