ENDEFRRUPLNLSPIT

Registrace nového dosud neregistrovaného vozidla

Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. V případě registrování nového, dosud neregistrovaného vozidla, je nutno vozidlo přihlásit do registru vozidel.

Název a popis situace

Registrace nového dosud neregistrovaného vozidla

Základní informace

Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. V případě registrování nového, dosud neregistrovaného vozidla, je nutno vozidlo přihlásit do registru vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla.

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na Městském úřadě ve Frýdlantě, odboru dopravy v úřední dny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., dveře č. 10 - pí. Skákalíková, pí. Krýchová - tel. č. 488 886 801 nebo 488 886 802

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Zejména je potřebné mít v originále doklad totožnosti (občanský průkaz, pas…) a dále případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel).

Dále je dle odst. 5 a 6 § 6 zákona č. 56/2001 Sb. nutno splnit následující:

K přihlášce silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k registraci žadatel přiloží:

a. technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,

b. doklad o technické prohlídce, jedná-li se o silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, které již bylo provozováno,

c. souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla na jiného provozovatele,

d. protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,

e. doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

f. doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno,

g. doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky,

h. potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie,

i. osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu Evropské unie, které bylo v tomto členském státě Evropské unie provozováno.

j. zvláštní RZ (papírová zelená) byla-li přidělena.

Pokud jde o zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla dočasně vyřazeného z registru silničních vozidel, nemusí žadatel doložit doklady uvedené výše pod písm. b) a e).

Formuláře, které se vztahují k této situaci

Přihlášku k registraci vozidla musíte podat na originálním tiskopisu. Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech.

Poplatky

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona o správních poplatcích. Úhradu lze provést na pokladnách MěÚ v budově „A“, „B“ hotově nebo platební kartou.

Nejčastější dotazy

Musím dojet s vozidlem na příslušný úřad?
Ne, nemusíte.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Obraťte se na:

• Ministerstvo dopravy - odbor schvalování vozidel a předpisů,
• obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

19.5.2008 11:52:47 - aktualizováno 7.6.2019 7:56:15 | přečteno 2768x | Alena Vrabcová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load