ENDEFRRUPLNLSPIT

Úřední deska

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
PDMUFT 29501/2021/OD/Bu, MUF 3630/2021/OD/Bu 7.12.2021 - 23.12.2021 Záměr na stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci p.č. 1561 a 1575 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, obec Jindřichovice pod Smrkem a p.č. 285 a 396 v k.ú. Dětřichovec, obec Jindřichovice pod Smrkem MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
PDMUFT 29459/2021/OD/Bu, MUF 3578/2021/OD/Bu-074 7.12.2021 - 23.12.2021 Celoroční stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obvodu rozšířené působnosti MÚ Frýdlant při haváriích na inženýrských sítích MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
PDMUFT 29365/2021/OD/Bu, MUF 3673/2021/OD/Bu-073 6.12.2021 - 22.12.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev. č. II/290 v katastru obce Hejnice, před objektem č. p. 6, v rozsahu podle grafické přílohy MěÚ Frýdlant - odbor dopravy Veřejná vyhláška
ST/2021 3.12.2021 - 18.12.2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: velitel/ka Městské policie Frýdlant (pozice vedoucí strážník) Město Frýdlant Výběrové řízení
2.12.2021 - 16.12.2021 26. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDLANT_15.12. 2021 Městský úřad Frýdlant Pozvánka
OF/2021 29.11.2021 - do odvolání Město Frýdlant - Návrh rozpočtu na rok 2022 Město Frýdlant Zpráva
26.11.2021 - 26.12.2021 Vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s koronavirem Vláda České republiky Usnesení
203 Ex 31856/14-133 25.11.2021 - 15.12.2021 Dražební vyhláška - 203 Ex 31856/14-133 - K. B. (opakovaná) Jiný úřad Dražební vyhláška
24.11.2021 - do odvolání DSO Mikroregion Frýdlantsko - Návrh rozpočtu na rok 2022 Jiný úřad Zpráva
23.11.2021 - 31.12.2022 Školní jídelna Frýdlant - Schválený rozpočet hospodaření na r. 2022 ----- Zpráva
22.11.2021 - 8.12.2021 Usnesení - 25. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 10. listopadu 2021 Město Frýdlant Usnesení
Taj/2021 22.11.2021 - 15.12.2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: samostatný odborný referent pro výkon územně plánovací činnosti Městský úřad Frýdlant Výběrové řízení
Taj/2021 22.11.2021 - 15.12.2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: samostatný odborný referent na odboru stavebního úřadu a životního prostředí – vodní hospodářství Městský úřad Frýdlant Výběrové řízení
Taj/2021 22.11.2021 - 9.12.2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: samostatný odborný referent na odboru stavebního úřadu a životního prostředí – lesní hospodářství, myslivost Městský úřad Frýdlant Výběrové řízení
Taj/2021 19.11.2021 - 15.12.2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: samostatný odborný referent stavebního úřadu Městský úřad Frýdlant Výběrové řízení
16.11.2021 - 31.12.2021 Bytové hospodaření Frýdlant - Schválený rozpočet hospodaření na rok 2022 Jiný úřad Zpráva
15.11.2021 - 31.12.2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí Finanční úřad Liberec Oznámení
12.11.2021 - 13.12.2021 Vlastníci a spoluvlastníci pozemků sousedících se silnicí I. třídy č.I/13, Frýdlant Jiný úřad Výzva
12.11.2021 - 31.12.2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí Finanční úřad Liberec -----
OF/2021 3.11.2021 - do odvolání Zveřejňování rozpočtového procesu - na základě zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů MěÚ Frýdlant - odbor finanční Zpráva
29.10.2021 - 27.1.2022 Vyhlášení výzvy na podání žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Frýdlant na rok 2022 MěÚ Frýdlant - odbor finanční Veřejná vyhláška
10/2021 6.10.2021 - 31.12.2021 Školní jídelna Frýdlant - Návrh rozpočtu hospodaření na rok 2022 Jiný úřad Zpráva
6.10.2021 - 15.3.2022 PROGRAM NA OBNOVU NEMOVITOSTÍ, OBJEKTŮ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY FRÝDLANT A NA ÚZEMÍ PAMÁTKOVÉHO OCHRANNÉHO PÁSMA HRADU A ZÁMKU FRÝDLANT A KTERÉ NEJSOU KULTURNÍMI PAMÁTKAMI MěÚ Frýdlant - odbor stavebního úřadu a životního prostředí -----
MZE-49892/2021-16212 20.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy 1/2021 Jiný úřad Veřejná vyhláška
UZSVM/ULB/8568/2021-ULBM 20.9.2021 - do odvolání Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků a nemovitostí v k.ú. Frýdlant ----- Oznámení
usn. RM 2075/2021 z 10/05/2021 1.9.2021 - do odvolání Oznámení o platnosti veřejnoprávních smluv na agendu přestupky Město Frýdlant Oznámení
13.8.2021 - 30.8.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant - rekonstrukce střechy MěÚ Frýdlant - odbor stavebního úřadu a životního prostředí Veřejnoprávní smlouva
DSO MF/2021/Por 29.7.2021 - 30.7.2024 Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu 2021 DSO Mikroregion Frýdlantsko Smlouvy o poskytnutí dotace
20.7.2021 - do odvolání DSO Mikroregion Frýdlantsko - Oznámení o zveřejnění na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů MěÚ Frýdlant - odbor finanční Oznámení
14.6.2021 - do odvolání Svazek obcí SMRK_Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu ----- Oznámení
31.5.2021 - 31.5.2024 Veřejnoprávní smlouva Město Frýdlant Veřejnoprávní smlouva
2021/OF/Něm. 28.4.2021 - do odvolání Město Frýdlant - Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - 2026 Město Frýdlant Zpráva
2021/OF/Něm 28.4.2021 - 6.6.2022 Město Frýdlant - Závěrečný účet za rok 2020 MěÚ Frýdlant - odbor finanční Zpráva
15.3.2021 - do odvolání Město Frýdlant - Schválený rozpočet na r. 2021 MěÚ Frýdlant - odbor finanční Zpráva
RM usn. 1713/2020 ze dne 09/11/2020 4.3.2021 - 31.12.2021 Schválený rozpočet hospodaření na r. 2021 - Školní jídelna Frýdlant, okr. LBC, přísp. org. Město Frýdlant Usnesení
DSO usn. č. 44/2020 19.2.2021 - do odvolání Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Frýdlantsko na r. 2021 MěÚ Frýdlant - odbor finanční Oznámení
13.1.2021 - do odvolání Svazek obcí SMRK - Rozpočet na rok 2021 + Střednědobý výhled r. 2022 a 2023 Jiný úřad Zpráva
4.11.2020 - do odvolání DSO Mikroregion Frýdlantsko - Návrh - střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na rok 2022-2026 ----- Zpráva
4.11.2020 - do odvolání DSO Mikroregion Frýdlantsko - Návrh rozpočtu na rok 2021 ----- Zpráva
2.11.2020 - 31.12.2021 Bytové hospodářství Frýdlant - Schválený rozpočet hospodaření na r. 2021 Jiný úřad Zpráva
KHSLB 20467/2020 12.10.2020 - do odvolání Nařízení KHS LK č. 4/2020 o zrušení mimořádných opatření KHS LK č. 1/2020 a č. 3/2020 ----- Nařízení
33784/2020-MZE-16212 28.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - změna okolností kalamitního poškození lesních porostů Jiný úřad Veřejná vyhláška
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Diakonie Beránek z.s.) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Most k naději, z.s.) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Člověk v tísni) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (ADVAITA, z. ú.) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Centrum LIRA, z. ú.) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Maják NMPS, z. ú.) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Domov Raspenava, příspěvková organizace) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Diakonie ČCE) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (Diecézní charita Litoměřice) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
7.7.2020 - 7.7.2023 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko (DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie) Jiný úřad Smlouvy o poskytnutí dotace
17110/2020-MZE-16212 14.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy (lesního zákona) Jiný úřad Veřejná vyhláška
2.1.2020 - do odvolání Město Frýdlant - Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč - na r. 2021 - 2024 MěÚ Frýdlant - odbor finanční Zpráva
2.1.2020 - do odvolání Svazek obcí SMRK - Stav rozpočtu roku 2019 Jiný úřad Zpráva
22.11.2018 - 30.11.2022 Bytové hospodářství Frýdlant - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024 Jiný úřad Zpráva
KULK/11623/2013 21.2.2013 - do odvolání VÝZVA: Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Krajský úřad Libereckého kraje Výzva
2010/875/SVS 15.3.2010 - do odvolání Nařízení Státní veterinární správy Jiný úřad Oznámení
26.1.2007 - do odvolání Informační systém evidence obyvatel Jiný úřad Oznámení
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load