ENDEFRRUPLNLSPIT

Co vás zajímalo ke Strategickému plánu města Frýdlant

Na konci května se na pozvání starosty Frýdlantu Dana Ramzera v městském kině sešli frýdlantští občané spolu se zpracovateli strategického plánu, svými zastupiteli a s některými členy pracovní skupiny, která se na přípravě plánu podílela. Počáteční pohled do hlediště byl trochu smutný, na sedadlech se totiž choulilo pár jedinců, ale zvědavost o budoucí rozvoj města postupně přilákala padesátku občanů.

Po prezentaci Strategického plánu města Frýdlant na léta 2009 - 2013 se rozproudila diskuze, z niž to nejzajímavější vybíráme:

Ve strategickém plánu jsou aktivity, které nelze ovlivnit, např. frýdlantský hrad a zámek.
Před několika měsíci se uskutečnilo setkání, ze kterého určitá spolupráce vyplynula a projevila se například při konání Valdštejnských slavností - na zámku proběhlo natáčení Toulavé kamery pro Českou televizi, v rámci slavností pak: setkání se sponzory, snídaně s vévodou, večerní divadlo, atd.

Jak je to s rychlostní komunikací do Liberce? Nepohodlné spojení s krajským městem a Prahou odrazuje mnoho investorů a i dojíždění do zaměstnání je problematické. Plánuje se obchvat Frýdlantu?
Nyní se staví ve Stráži nad Nisou I. etapa silnice I/13, kolaudace má být v roce 2010/2011. Pro výstavbu II. etapy z Mníšku do Nové Vsi se nyní připravuje výkup pozemků, začátek její výstavby by měl být v roce 2014, ale vše záleží na financích. Je známo, že zátěž na komunikaci na Frýdlant je dvakrát větší než na Jablonec n/N.
Dle sdělení Ředitelství silnic a dálnic s celkovým obchvatem Frýdlantu se nepočítá do roku 2022. Menší obchvat se připravuje v lokalitě Novoměstská, kde bude u motelu Daniela vybudována kruhová křižovatka a provoz ze směru Nové Město pod Smrkem bude převeden na komunikaci z Krásného Lesa. Další kruhová křižovatka bude vybudována na křižovatce u „lidušky“, čímž by se měla tato komunikace stát bezpečnější.

Jak je to s komunikacemi ve městě, jejich údržbou a opravou?
Některé komunikace patří do vlastnictví a také do správy a údržby Ředitelství silnic a dálnic, např. průtah Frýdlantem. Další jsou ve vlastnictví a správě Libereckého kraje, např. Hejnická, Kodešova a Bělíkova. Na kompletní rekonstrukce komunikací, které jsou ve vlastnictví města, je snaha získat peníze z dotačních titulů. Projektově je připravena rekonstrukce komunikací Lužická, Mládeže, Hejnická, Oblačná, Spojovací a Větrná. Na rekonstrukce a opravy komunikací město vyčlenilo v roce 2009 částku téměř 8,5 mil. Kč.

Proč nebyly na internetu zveřejněny karty aktivit?
Zveřejnění karet aktivit by nebylo konstruktivní, diskuze by nás zahltila.

Kde se ztratil projekt na náměstí?
Schválený projekt existuje, dokonce nám bylo už doručeno (25.05.2009) rozhodnutí o přidělení dotace. Počítáme, že do Vánoc se započne s archeologickým průzkumem.

Ve městě je nefunkční hydrantová síť, v případě požárů nestačí. Bude se s tím něco dělat?
Vodovody včetně hydrantu jsou opravovány dle generelu, hašení je zajištěno vozy.

Jak to vypadá s čistírnou odpadních vod (ČOV), jak se chová insolvenční správce?
Od počátku roku 2008 probíhají jednání se Slezanem Frýdek Místek, a. s. o odkupu ČOV, cena byla ale příliš vysoká. Nyní probíhají další jednání s insolvenčním správcem, výsledek však musí být přijatelný pro obě strany.

Ve Frýdlantu jsou ochotníci, bude jim poskytnuto zázemí? Počítá se s opravou kina?
V kině je nová opona, rekonstruovány byly šatny a přísálí, s nějakou další větší opravou se zatím nepočítá, nejsou na ni peníze. Na náměstí v č. p. 74 (bývalý klub pracujících) je nyní kvůli rekonstrukci budovy v Husově ul. umístěna škola. Až se žáci vrátí zpět (v září 2009), může zde začít fungovat třeba klub důchodců, nebo je možné prostor využít pro setkávání různých zájmových uskupení, tedy i ochotníků.

Frýdlant 18/06/09
Ing. Veronika Bubeníčková, tajemnice MěÚ, tel. 482 464 062

18.6.2009 15:02:36 | přečteno 3321x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load