ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení z 1 mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města - 9. 12. 2014

U S N E S E N Í
1. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města
konaného dne 9. prosince 2014

Usnesení č. 8/2014

Zastupitelstvo města osvědčuje, že nový člen zastupitelstva města složil zákonem předepsaný slib člena zastupitelstva města dle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Usnesení č. 9/2014

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. OLP/3281/2014 mezi Městem Frýdlant a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec na p. p. č. 1149 a 3111, k. ú. Frýdlant v rámci akce „Frýdlant – ulice Bělíkova – revitalizace uličního prostoru, k. ú. Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Frýdlant, 15. 12. 2014

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé: 

Jiří Stodůlku
David Šárka, DiS.

5.1.2015 10:32:42 | přečteno 461x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load