ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 31. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města - 6.8.2014

U S N E S E N Í
31. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 6. srpna 2014

Usnesení č. 534/2014

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 21, 22, 23, 24, 26, 28/2014 dle předložené tabulky, která v rámci svých kompetencí schválila rada města.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 25, 27/2014 dle předložené tabulky v celkové částce příjmů i výdajů 2.050.797,- Kč.

Usnesení č. 535/2014

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informace o nabídce snížení úrokové sazby u úvěru na pořízení ČOV od České spořitelny, a.s. a předpokládané úspoře na úrocích za období r. 2014 – 2026.

2. Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 564/10/LCD na pořízení ČOV a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.


Frýdlant, 6. 8. 2014

Ing. Dan Ramzer
starosta


Ověřovatelé: 

Jaroslav Vančura 
Bc. Stanislav Kvapil 

18.8.2014 9:17:44 | přečteno 367x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load