ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 28. veřejného zasedání zastupitelstva města - 2. 4. 2014

U S N E S E N Í
28. veřejného zasedání zastupitelstva města
konaného dne 2. dubna 2014

Usnesení č. 447/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o započtení mezi městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s. Zahradní 768, Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje podpisem této smlouvy I. místostarostu.

Usnesení č. 448/2014

Zastupitelstvo města souhlasí se zástavou části akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. v držení města Frýdlant a emitovaných ke dni 27. února 2014, tj. ke dni souhlasu Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. se zástavou předmětných akcií, pro zajištění bankovní záruky sloužící k zajištění úvěru Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. ze Státního fondu životního prostředí ČR dle podmínek vítězné nabídky společnosti PPF banka, a. s. podané v rámci výběrového řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a. s.

Usnesení č. 449/2014

Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva města pana Jiřího Havla a jako náhradníka pana Jaroslava Vančuru zastupováním obce na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, která se bude konat dne 29. dubna 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti frýdlantské radnice a ukládá starostovi města zajistit vystavení příslušného pověření a písemně informovat Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s. o tomto rozhodnutí zastupitelstva.

Usnesení č. 450/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace k prodeji objektu čp. 343, ul. Školní, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 451/2014

Zastupitelstvo města schvaluje jako oddávajícího Stanislava Kvapila.

Usnesení č. 452/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o stavu hospodaření a příjmů Domova U Spasitele. Máchova 650, Frýdlant a bude se tímto problémem i nadále zabývat.

Frýdlant, 16. 4. 2014

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:  

Mgr. Milan Drechsler  
Josef Souček

18.4.2014 9:31:15 | přečteno 461x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load