ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 26. veřejného zasedání zastupitelstva města - 24. 1. 2014

U S N E S E N Í

26. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 24. ledna 2014

Usnesení č. 421/2014

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o jednání Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnost, a. s. dne 16. ledna 2014 přednesenou p. Jiřím Havlem a Ing. Petrem Olyšarem.

2. Zastupitelstvo města jmenuje jako zástupce města Frýdlant pro jednání na Valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. dne 27. února 2014 pana Jiřího Havla a jako náhradníka p. Jaroslava Vančuru.

Usnesení č. 422/2014

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o zahájení šetření administrativní kontroly v rámci projektu „Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu“.

2. Zastupitelstvo města schvaluje zadání právního posouzení ve věci „Obrana proti riziku krácení dotace na projekt Regenerace náměstí t: G. Masaryka ve Frýdlantu“ dle předložené cenové nabídky advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný s. r. o. a pověřuje starostu k jednání a k uzavření smluvního vztahu s touto společností.

Frýdlant, 14. 2. 2014

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé: 

Miroslav Burgr
Mgr. Roman Piroch

25.2.2014 11:35:38 | přečteno 476x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load