ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 19. veřejného zasedání zastupitelstva města - 19. 3. 2013

U S N E S E N Í
19. veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva města
konaného dne 19. března 2013

Usnesení č. 277/2013

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění Finančního výboru Zastupitelstva města Frýdlant o dalšího člena a to slečnu Lucii Šafránkovou.

Usnesení č. 278/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh komise státní památkové péče  pro Regeneraci městské památkové zóny města Frýdlant a rady města na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2013.
(nedílnou součástí tohoto usnesení je i tabulka rozdělení příspěvků včetně závazných podílů města Frýdlant)

Kulturní památka, název akce

Vlastník

Celkový rozpočet

Příspěvek z programu regenerace MPZ 
(Kč, %)

Závazný podíl města 
(Kč-, min.10%)

Měšťanský dům č.p. 4,
oprava říms , komínů a oplechování

město Frýdlant

188 000,-
( bez DPH) 

 94 000,-

 50%

 

-

Měšťanský dům čp. 74,
oprava a sanace klenby sklepa, povrchové úpravy

 

město Frýdlant

 466 586,20, -
(bez DPH) 

171 000,-

 36%

 

-

Měšťanský dům č.p. 102,
výměna novodobých výkladců a vstupních dveří v 1 NP

 

L-Consult, s.r.o.

153 701,93,-
(bez DPH) 

75 000,-

  49%

16 000,-

Měšťanský dům č.p. 14,
oprava střešního pláště, krovu,  výměna střešní krytiny

pan Kašík

395 383,12
(bez  DPH)

 

100 000,-

  25%

 

40 000,-

Usnesení č. 279/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o přidělení dotace na digitalizaci kina ve výši 1.352.152,00 Kč a zároveň schvaluje předfinancování projektu z rozpočtu Města Frýdlant v plné výši dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 280/2013

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o běžném účtu mezi Městem Frýdlant a Českou národní bankou dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 281/2013

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o vývoji úrokové sazby ČNB.
2. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informaci o nutnosti posunu data čerpání úvěru na 31. 12. 2013, zároveň pověřuje starostu a vedoucí finančního oddělení k zahájení jednání s ČS a. s. o dodatku k úvěrové smlouvě.

Frýdlant, 25. 3. 2013 

Ing. Dan Ramzer
starosta 

Ověřovatelé:

Mgr. Lucie Dušánková
MUDr. Miloslav Ferles

29.3.2013 13:23:39 | přečteno 646x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load