ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 11. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města - 16.4.2012

U S N E S E N Í
11.  mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města
konaného dne 16. dubna 2012
Usnesení č. 155/2012

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh komise pro Regeneraci městské památkové zóny města Frýdlant a rady města na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2012.

2. Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek z rozpočtu města Frýdlant pro firmu L-Consult, s. r. o. ve výši 110 tis. Kč.

Kulturní památka, název akce

vlastník

Celkový rozpočet
Pro rok 2012

Příspěvek z programu 
regenerace MPZ 
(Kč, %)

Závazný podíl města  
( Kč, %)

Měšťanský dům č.p. 3, oprava fasádního pláště objektu,
aplikace vrchního ochranného nátěru a související práce 

Město Frýdlant

652 677,- Kč
vč. DPH

325 000,-
50%

-

Dům č.p. 102, oprava krovu, výměna střešní krytiny a související práce

L-Consult, s.r.o.

892 715,-  Kč
bez DPH

290 000,-
32%

110 000,-

Usnesení č. 156/2012

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s návrhem na prohlášení domu čp. 3107 na území města Frýdlant za kulturní dědictví obce dle předloženého materiálu.

Frýdlant, 17. 4. 2012

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé: 

Mgr. Lucie Dušánková
Jiří Stodůlka

23.4.2012 15:03:33 | přečteno 782x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load