ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva města - 29.6.2011

U S N E S E N Í

6. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 29. června 2011

Usnesení č. 80/2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů s účinností od 1. 7. 2011.

Usnesení č. 81/2011

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města v bodě majetkoprávní operace.

Usnesení č. 82/2011

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 2043 o výměře cca 80 m2, k. ú. Frýdlant z vlastnictví .... do vlastnictví Města Frýdlantu za cenu 250,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny po podpisu kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí kupující

- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 83/2011

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informace o možném prodeji pohledávek za islandskými bankami v prodejní ceně minimálně 20 % nominální hodnoty příslušného dluhopisu.

Frýdlant, 30. 6. 2011

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:

Miroslav Burgr 
Jiří Stodůlka

1.7.2011 13:47:26 | přečteno 859x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load