ENDEFRRUPLNLSPIT

Ustavující zasedání - 8.11.2010

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 8. 11. 2010

U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání zastupitelstva města

konaného dne 8. 11. 2010

Usnesení č. 1/2010

1. Zastupitelstvo města osvědčuje, že všichni zvolení členové zastupitelstva města složili zákonem předepsaný slib člena zastupitelstva města dle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.

2. Zastupitelstvo města schvaluje:

a) ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Lucie Dušánková, Josef Souček

b) na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění počet členů rady města v tomto funkčním období ve výši 7 členů

c) funkci starosty bude vykonávat jeden uvolněný člen zastupitelstva města a funkci místostarostů budou vykonávat dva neuvolnění členové zastupitelstva města

d) volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města.

3. Zastupitelstvo města volí:

a) volební a návrhovou komisi ve složení: MUDr. Miloslav Ferles, Mgr. Hana Gamperová, p. Josef Souček, p. Rostislav Kröner, p. Jiří Paclík

b) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění do funkce starosty a člena rady města pana Ing. Dana Ramzera

c) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění do funkce neuvolněného 1. místostarosty - statutárního zástupce a člena rady města pana Jaroslava Vančuru a do funkce neuvolněného 2. místostarosty a člena rady města pana Ing. Petra Berana

d) další členy rady města: Hynka Buriánka, Jiřího Havla, MVDr. Ladislava Hlávku, Jiřího Stodůlku

e) předsedu finančního výboru: Bc. Stanislava Kvapila,

a členy finančního výboru ve složení: Ludvíka Farského, Michala Jurkoviče, Rostislava Krönera, Jana Lachmana, Jiřího Mikoláše, Lukáše Procházku, Jiřího Stodůlku, Ing. Hanu Vidnerovou

f) předsedu kontrolního výboru: Mgr. Milana Drechslera

a členy kontrolního výboru ve složení: Miroslava Burgra, Evžena Cirkla, Evu Kašíkovou, Josefa Kocka, Václava Kuncla, Ing. Josefa Procházku

Usnesení č. 2/2010

Zastupitelstvo města volí oddávající pro volební období 2010 - 2014 ve složení: Mgr. Milana Drechslera, MUDr. Miloslava Ferlese a Mgr. Hanu Gamperovou. Starosta a místostarostové oddávají ze zákona.

Ing. Dan Ramzer
starosta města

Ověřovatelé:

Mgr. Lucie Dušánková
Josef Souček

18.11.2010 11:18:01 | přečteno 1411x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load