ENDEFRRUPLNLSPIT

19. mimořádné veřejné zasedání - 20.8.2009

Usnesení 19. (mimořádného) veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 20. srpna 2009

USNESENÍ

19. (mimořádného) veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 20. srpna 2009

Usnesení č. 273/09

Zastupitelstvo města schvaluje navrhovanou úpravu kapitálového rozpočtu - rozpočtové opatření č. 10 dle přiložené tabulky. Dále zastupitelstvo města souhlasí s možností financování schodku kapitálového rozpočtu změnou smlouvy s dodavatelem prací na akci Hejnická ul. - firmou Silkom, spol. s r. o. pomocí odložené fakturace do r. 2010 v minimální výši 1.031 tis. Kč. Částka odložené fakturace dle skutečnosti bude zahrnuta do rozpočtového provizoria na r. 2010. Navýšení kapitálových výdajů činí 6.995 tis. Kč, snížení kapitálových příjmů činí 365 tis. Kč, snížení splátek úvěru činí 863 tis. Kč.

Usnesení č. 274/09

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený návrh řešení kašny a umístění sochy Vévody Albrechta z Valdštejna na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu, a souhlasí s jeho realizací v rámci akce Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu.

Usnesení č. 275/09

Zastupitelstvo města bere na vědomí průběžnou zprávu o investičních akcích realizovaných městem Frýdlant v roce 2009.

Frýdlant, 25. 8. 2009

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:

Stanislava Jebálková
Jiří Stodůlka

27.8.2009 17:26:15 | přečteno 1013x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load