ENDEFRRUPLNLSPIT

14. veřejné zasedání - 20.10.2008

Usnesení 14. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 20.10.2008

USNESENÍ

14. veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 20. října 2008

Usnesení č. 186/08

Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Repase požárního žebříku“ na rok 2009 a garantuje dofinancování dotace ve výši 1 mil. Kč z programu MV ČR 214 210 - rozvoj a obnova materiálně-technického zhodnocení HZS ČR automobilového žebříku z prostředků rozpočtu Města Frýdlant na rok 2009 v plné výši.

Usnesení č. 187/08

Zastupitelstvo Města po projednání:

1) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013“ vyhlášené Centrem pro regionální rozvoj v prioritní ose 2 - „Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu“, a v oblasti podpory 2.2 - „Podpora rozvoje cestovního ruchu“ na akci Obnova historických center měst Lubań a Frýdlant za účelem zvýšení cestovního ruchu“, kde je žadatelem město Frýdlant a jeho partnerem město Lubaň .

2) souhlasí s profinancováním a s financováním vlastního podílu investičního záměru Obnova historických center měst Lubań a Frýdlant za účelem zvýšení cestovního ruchu v minimální výši 3 571 200,-Kč (odpovídá částce 151 966,- €) po dobu realizace projektu, tj. do 12/2012.

3)souhlasí s Dohodou o spolupráci na akci Obnova historických center měst Lubań a Frýdlant za účelem zvýšení cestovního ruchu“, v rámci „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013“, mezi městem Frýdlant a Lubaň ( sídlem ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubaň)

Frýdlant, 22. 10. 2008

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:

MUDr. Miloslav Ferles
MUDr. Zdeněk Kopal

23.10.2008 22:19:58 | přečteno 1816x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load