ENDEFRRUPLNLSPIT

10. veřejné (mimořádného) zasedání - 29.5.2008

Usnesení 10.veřejného (mimořádného) zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. 5. 2008

U S N E S E N Í
10. veřejného (mimořádného) zasedání zastupitelstva města
konaného dne 29. 5. 2008

Usnesení č. 148/08

1.) Zastupitelstvo města schvaluje nákup pozemku p. č. 2201/5 o výměře 1434 m2, k.ú. Frýdlant od p. Ing. Milana Tichého za cenu 670 tis. Kč, dále za podmínek stanovených kupní smlouvou.

2.) Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Frýdlant a p. Ing. Milanem Tichým a pí Šárkou Tichou na p. p. č. 2197/9 o výměře 4861 m2, k. ú. Frýdlant, za 2 240 tis. Kč, dále za podmínek stanovených smlouvou.

3.) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Frýdlant a p. Ing. Milanem Tichým na p. p. č. 2201/14 o výměře 180 m2 za cenu 45 tis. Kč, dále za podmínek stanovených smlouvou.

4.) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného řemene mezi Městem Frýdlant a manžely Milanem a Šárkou Tichými na p. p.č 2201 o výměře 363 m2 za cenu 45 tis. Kč, dále za podmínek stanovených smlouvou.

5.) Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smluv z bodu usnesení 1, 2, 3 a 4.

Usnesení č. 149/08

Zastupitelstvo města bere na vědomí dopis starosty a ukládá mu, aby jednal s centrálními orgány o možnostech zachování zdravotní péče na Frýdlantsku.

MUDr. Miloslav Ferles
místostarosta

Ověřovatelé:
Jiří Stodůlka
Josef Souček

4.6.2008 17:07:28 | přečteno 1139x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load