ENDEFRRUPLNLSPIT

Ustavující zasedání - 2.11.2006

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 2. 11. 2006

Usnesení č. 1/06

1. Zastupitelstvo města osvědčuje, že všichni zvolení členové zastupitelstva města složili zákonem předepsaný slib člena zastupitelstva města dle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.

2. Zastupitelstvo města schvaluje:

a) ověřovatele zápisu ve složení: Burgr Miroslav, Stanislava Jebálková,
b) na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění počet členů rady města v tomto funkčním období ve výši 7 členů,

c) pro výkon funkce starosty a místostarosty se dlouhodobě uvolňují dva členové zastupitelstva města,

d) volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města.

3. Zastupitelstvo města volí:

a) volební a návrhovou komisi ve složení: MUDr. Brožík Ivo, MVDr. Hlávka Ladislav, MUDr. Ludvík Petr, Ing. Procházka Josef, Souček Josef,

b) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění do funkce starosty a člena rady města pana Jindřicha Wurma,

c) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění do funkce místostarosty a člena rady města pana Ing. Dana Ramzera,

d) další členy rady města: Mgr. Drechsler Milan, MUDr. Ferles Miloslav, Folda Luděk, MVDr. Hlávka Ladislav, Ing. Vidnerová Hana,

e) předsedu finančního výboru: Donát Jaroslav,

f) předsedu kontrolního výboru: Burgr Miroslav.

Jindřich Wurm, v. r.
starosta města

Ověřovatelé:
Burgr Miroslav, v. r.
Jebálková Stanislava, v. r.

28.12.2006 14:46:02 | přečteno 1780x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load