ENDEFRRUPLNLSPIT

17. veřejné zasedání - 18.8.2005

Usnesení z 17. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 18.8.2005

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 17. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 18. 8. 2005


Usnesení č. 198/05

1.) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1956, k.ú. Frýdlant a p.p.č. 186, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Frýdlantu.

2.) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1141/1, p.p.č. 1144, p.p.č. 272/6, vše k.ú. Frýdlant, z vlastnictví ČR-Ústavu územního rozvoje Brno do vlastnictví Města Frýdlantu.


Usnesení č. 199/05

1.) Zastupitelstvo města po projednání mění své usnesení č. 183/05 v rozsahu stanovení výše kupní ceny. Kupní cena za převod p.p.č. 456/4 o výměře 215 m2, p.p.č. 458 o výměře 789 m2 včetně budovy bez čp., p.p.č. 461 o výměře 896 m2, p.p.č. 464/1 o výměře 144 m2, p.p.č. 453 o výměře 178 m2, p.p.č. 460 o výměře 48 m2, k.ú. Frýdlant, činí 1053,- Kč/m2 s tím, že smlouva bude doplněna o závazek údržby zeleně ve výši 300 000,- Kč. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

2.) Zastupitelstvo města po projednání souhlasí se vzdáním se práva nároku na převod pozemku p.č. 447 o výměře 717 m2, k.ú. Frýdlant, z vlastnictví Pozemkového fondu ČR ve prospěch Ing. Františka Boudy, inženýrská činnost ve výstavbě, Nerudova 957, Chomutov, za podmínky: Souhlas je vázán předchozím uzavřením budoucí smlouvy kupní na převod p.p.č. 456/4 o výměře 215 m2, p.p.č. 458 o výměře 789 m2 včetně budovy bez čp., p.p.č. 461 o výměře 896 m2, p.p.č. 464/1 o výměře 144 m2, p.p.č. 453 o výměře 178 m2, p.p.č. 460 o výměře 48 m2, k.ú. Frýdlant, za kupní cenu 1053,- Kč/m2.

Wurm Jindřich
starosta

Ověřovatelé: Mgr. Buřita Dobroslav, Paclík Jiří

14.3.2006 15:06:37 | přečteno 1696x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load