ENDEFRRUPLNLSPIT

9. veřejné zasedání - 10.3.2004

Usnesení z 9. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 10.3.2004

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 9. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.3.2004


Usnesení č. 87/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí úvěru ve výši 29 mil. Kč na rekonstrukci centrální školní vyvařovny.

Usnesení č. 88/04

Zastupitelstvo města na základě nabídkového řízení schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky Liberec za podmínek přeúvěrování stávajícího úvěru poskytnutého na teplofikaci a podmínek dle nabídky. K dalšímu jednání s Komerční bankou pověřuje zastupitelstvo města starostu p. Jindřicha Wurma.

Usnesení č. 89/04

Zastupitelstvo města ukládá radě města seznámit zastupitele s uzavřenou smlouvou.


Frýdlant 15. 3. 2004

Wurm Jindřich
starosta

Ověřovatelé:
Ing. Vidnerová Hana, MUDr. Brožík Ivo
14.3.2006 14:34:36 | přečteno 1633x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load