ENDEFRRUPLNLSPIT

12. veřejné zasedání - 16.9.2004

Usnesení z 12. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 16.9.2004

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.9.2004


Usnesení č. 110/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2004, ve výši příjmů 9 652 tis. Kč a výši výdajů včetně financování 11 775 tis. Kč.

Usnesení č. 111/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 12-16/2004, která jsou součástí pololetní úpravy rozpočtu r. 2004

Usnesení č. 112/04

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření příspěvkových organizací a organizace Teplo, s. r. o. za I. pololetí r. 2004.

Usnesení č. 113/04

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti Náboženské obce Církve československé husitské a poskytne jí účelově vázaný příspěvek ve výši 50 000,- Kč.

Usnesení č. 114/04

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o průběhu Programu městských památkových zón a rezervací v roce 2004.

Usnesení č. 115/04

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 136, ul. Míru, Frýdlant včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Huml Libor, za cenu 150 000,- Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek zaplatí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 30. 11. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)

Usnesení č. 116/04

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 144, ul. Míru, Frýdlant včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí :

1. Prigl Jan, za cenu 200 000,- Kč
2. Mikyska Lubomír, za cenu 255 559,- Kč
3. Persse Kamila, za cenu 222 000,- Kč
4. Kohoutková Eva, za cenu 210 000,- Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek zaplatí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 30. 11. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)

Usnesení č. 117/04

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 150, ul. Mezibranská, Frýdlant včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Balog Jan, za cenu 550 000,- Kč
2. Ing. Palme Karel, za cenu 606 000,- Kč
3. Šípek Martin, za cenu 601 000,- Kč
4. Šolc Miroslav, za cenu 585 000,- Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek zaplatí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 30. 11. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)

Usnesení č. 118/04

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 345, ul. V Úvoze, Frýdlant včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Burák Vasil, za cenu 160 000,- Kč
2. Smetáková Olga, za cenu 150 000,- Kč
3. Štěrba Jan, za cenu 212 000,- Kč
4. Plechatý + Bártel, za cenu 156 100,- Kč
5. Ciroková Barbora, za cenu 150 000,- Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek zaplatí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 30. 11. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)

Usnesení č. 119/04

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 700, ul. Úzká, Frýdlant včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Bari Eduard ml., za cenu 100 000,- Kč
2. Štěrba Jan, za cenu 156 000,- Kč
3. Jersák René, za cenu 121 556,- Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek zaplatí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 30. 11. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)

Usnesení č. 120/04

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 805, ul. Školní, Frýdlant včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Hájek Miroslav, za cenu 805 556,- Kč
2. Šípek Drahoslav, za cenu 801 000,- Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek zaplatí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 30. 11. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)

Usnesení č. 121/04

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 4039, ul. Jizerská, Frýdlant včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Hubyč Jiří, za cenu 110 000,- Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek zaplatí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 30. 11. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)

Usnesení č. 122/04

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem objektu čp. 4054, ul. Jizerská, Frýdlant včetně věcně příslušných pozemků a příslušenství, k.ú. Frýdlant, do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Mikyska Lubomír, za cenu 155 539,- Kč

Podmínky převodu:

- správní poplatek zaplatí kupující
- daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
- převzetí práv a závazků k nájemcům bytového domu
- sepsání kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejpozději do 30. 11. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 40 dní)

Usnesení č. 123/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod pozemku p.č. 200 o výměře 616 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví Marie Šimíkové, Andělčina 147/12, Liberec, za cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 124/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod pozemku p.č. 240 o výměře 688 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví Pavla Petráčka, Ruprechtická 50, Liberec, za cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty města odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 125/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod části pozemku p.č. 1288/1 o výměře cca 1000 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Miloše Zezuly, Vrchlického 1126, Frýdlant za cenu 200,- Kč/m2 a podmínek dle zásad pro prodej pozemků.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty města odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 126/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod pozemku p.č. 1900/2 o výměře 409 m2, k.ú. Frýdlant do společného jmění manželů Hany a Václava Kunclových, Dlouhá 3115, Frýdlant za cenu 200,- Kč/m2 a podmínek dle zásad pro prodej pozemků.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty města odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 127/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod části pozemku p.č. 4088/1 o výměře cca 800 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Jaroslava Kopeckého, Míru 659, Frýdlant za cenu 200,- Kč/m2.

Podm ínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 128/04

Zastupitelstvo města po projednání stahuje z programu 41. zasedání zastupitelstva města bod č. 8 - převod části pozemku p.č. 3268/1 o výměře cca 2000 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Tenisového klubu Frýdlant, Jizerská 3268, Frýdlant, za cenu 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 129/04

Zastupitelstvo města po projednání ukládá radě města připravit návrh dlouhodobé smlouvy o pronájmu části p.č. 3268/1 o výměře cca 2000 m2, k.ú. Frýdlant mezi Městem Frýdlant a Tenisovým klubem Frýdlant, Jizerská 3268, Frýdlant.

Usnesení č. 130/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod pozemku p.č. 341/3 o výměře 4 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Ivana Zverky, Okružní 1416, Frýdlant, za cenu 600,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 131/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod části pozemku p.č. 586/1 o výměře 35 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Markéty Tremlové, Sídlištní 1187, Frýdlant za cenu 600,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 132/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod části pozemku p.č. 518/3 o výměře cca 30 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Evy Chmelařové, ČSA 520, Frýdlant, za cenu 600,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 12. 2004
- v případě marného uplynutí této lhůty město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 133/04

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem části pozemku p.č. 79 o výměře cca 100 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu z podílového vlastnictví Hany Krásné, Mrštníkova 146/13, Praha, a Jany Poslušné, Bulharská 720/29, Praha, do vlastnictví Města Frýdlant za cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit do 31. 12. 2004

Usnesení č. 134/04

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem části pozemku p.č. 191 o výměře cca 150 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu z vlastnictví Miroslava Krejčího, Albrechtice 104 do vlastnictví Města Frýdlant za cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad kupní smlouvy a geometrické zaměření uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit do 31. 12. 2004

Usnesení č. 135/04

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí stížnost Ing. Filipa Poříze ve věci výstavby na Lysém vrchu v Albrechticích a následnou odpověď Bc. Dřevínka - tajemníka MěÚ Frýdlant na tuto stížnost.


Frýdlant 16. 9. 2004

Wurm Jindřich
starosta

14.3.2006 14:44:31 | přečteno 1804x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load