ENDEFRRUPLNLSPIT

11. veřejné zasedání - 24.6.2004

Usnesení z 11. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 24.6.2004

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 11. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.6.2004


Usnesení č. 101/04

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 5 - 11/2004.

Usnesení č. 102/04

Zastupitelstvo Města Frýdlantu schvaluje závazek Města Frýdlantu zafinancovat z rozpočtu města vlastní podíl v minimální výši 99 354,00 € (3 264 277,00 Kč při kurzu 32,885 Kč/€) na projekt Rekonstrukce Zámecké ulice jako hlavní přístupové komunikace z centra města k areálu hradu a zámku ve Frýdlantu v případě poskytnutí dotace z programu Phare 2003 - II. část.

Usnesení č. 103/04

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informaci o rozdělení finančních prostředků z Programu městských památkových zón a rezervací na rok 2004.

Usnesení č. 104/04

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s převodem pozemku p.č. 4950 o výměře 17 m2, k.ú. Frýdlant z vlastnictví Tomáše Mauera, Dolní Řasnice 1 do vlastnictví Města Frýdlant.
Podmínky převodu:
- kupní cena se stanovuje ve výši 200,- Kč/m2
- správní poplatek zaplatí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 10. 2004


Usnesení č. 105/04

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s bezúplatným převodem níže uvedených pozemků z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Frýdlantu:
Katastrální území Frýdlant:
3801, 3795, 3793, 2852, 3438, 3041, 4631, 14, 2002, 447, 707, 1323, 4079, 4074, 4082, 3281, 3283, 3094
Katastrální území Albrechtice u Frýdlantu:
319, 263, 264, 313


Usnesení č. 106/04

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec s účinností od 24. 6. 2004.


Usnesení č. 107/04

I. Zastupitelstvo města souhlasí s vyřazením ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení jídelny na adrese Školní 692, Frýdlant, odloučeného pracoviště příspěvkové organizace Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec s účinností k 31. 12. 2004.
II. Zastupitelstvo města po projednání souhlasí se zřízením příspěvkové organizace: „Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace“ s účinností od 1. 1. 2005 z odloučeného pracoviště školní jídelna (na adrese: Školní 692, Frýdlant) Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec.
III. Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, účinnost od 1. 1. 2005.
IV. Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení kapacity jídel ve školní jídelně na technickou kapacitu jídelny na 1 500 jídel od 1. 1. 2005.


Usnesení č. 108/04

Zastupitelstvo města souhlasí se zakoupením vozu Renault Trafic pro potřeby SSP. Ukládá starostovi J. Wurmovi zapracovat cenu vozidla do rozpočtových opatření, která budou předložena na zářijové schůzi zastupitelstva města.

Usnesení č. 109/04

Zastupitelstvo města jmenuje členem Rady školy Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec za rodiče žáků školy pana Jiřího Stodůlku od 1. 7. 2004 a zároveň schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 98/03/Sk Rady školy Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec s účinností od 1. 7. 2004.

Frýdlant 28. 6. 2004

Wurm Jindřich
starosta

Ověřovatelé:
Mgr. Drechsler Milan, Havel Jiří
14.3.2006 14:41:51 | přečteno 2149x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load