ENDEFRRUPLNLSPIT

3. veřejné zasedání - 24.4.2003

Usnesení z 3. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 24.4.2003

Zastupitelstvo Města Frýdlant

U S N E S E N Í
z 3. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 4. 2003


Usnesení č. 12/03
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje plnění rozpočtu za rok 2002, kde výše příjmů činila 138 090 tis. a výše výdajů vč. financování 147 900 tis. Kč.

Usnesení č. 13/03
Zastupitelstvo města schvaluje na základě Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce zastupitelstev předložený návrh odměňování neuvolněných zastupitelů pro volební období 2002 - 2006 s účinností od 1. 1. 2003 a současně ruší usnesení zastupitelstva města č. 67/02.

Usnesení č. 14/03
Zastupitelstvo měst schvaluje uzavření partnerské smlouvy mezi Městem Frýdlant a Gminou Siekierczyn.

Usnesení č. 15/03
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložené písemné informace:
a) výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2002
b) odpověď na dotaz ze zasedání zastupitelstva města ze dne 27. 2. 2003
c) Program partnerství Frýdlant 2003

Frýdlant 28. 4. 2003

Wurm Jindřich
starosta


Ověřovatelé:
Mgr. Dušánek Eduard
MUDr. Ferles Miloslav

14.3.2006 14:03:05 | přečteno 1795x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load