ENDEFRRUPLNLSPIT

2. veřejné zasedání - 27.2.2003

Usnesení z 2. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 27.2.2003

Městské zastupitelstvo Frýdlant

USNESENÍ

z 2. veřejného zasedání městského zastupitelstva konaného dne 27.2.2003.

Usnesení č. 1/03
Městské zastupitelstvo po projednání schvaluje rozpočet města na rok 2003 ve výši 113 805 tis. příjmy a 120 683 tis. výdaje včetně financování. Dále souhlasí s výší fondu na pohoštění 25 tis. a darů 10 tis. zahrnutých v rozpočtu Správa.

Usnesení č. 2/03
Městské zastupitelstvo po projednání schvaluje převod objektu čp. 326, Nerudova ul., Frýdlant do vlastnictví zájemců v pořadí:

1. Šípek Karel - za navrhovanou cenu 430 000,- Kč
2. Wudy Jaroslav - za navrhovanou cenu 390 000,- Kč
3. Čulagovi Jozef a Jana - za navrhovanou cenu 355 000,- Kč
4. Kurka Pavel - za navrhovanou cenu 255 000,- Kč
5. Kutílek Jiří - za navrhovanou cenu 232 000,- Kč
6. Kirakosjan Levan - za navrhovanou cenu 210 000,- Kč
7. Čejkovi Leoš a Ivana - za navrhovanou cenu 205 000,- Kč
8. Hrdlička Pavel - za navrhovanou cenu 189 567,- Kč
9. Kutílek Karel - za navrhovanou cenu 185 000,- Kč
10. Ing. Tichý Milan - za navrhovanou cenu 131 000,- Kč
11. Janoušek Karel - za navrhovanou cenu 107 000,- Kč
12. Korsowski Marco - za navrhovanou cenu 82 000,- Kč
13. Halbich František - za navrhovanou cenu 80 000,- Kč

Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- převzetí práv a závazků k nájemci bytové jednotky
- Správní poplatek za vklad kupní smlouvy uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 5. 2003
- v případě marného uplynutí této lhůty Město odstupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s dalším zájemcem dle schváleného pořadí - žadateli propadá jistina (v tomto případě se prodlužuje termín podpisu kupní smlouvy o 2 měsíce)

Usnesení č. 3/03
Městské zastupitelstvo po projednání schvaluje převod pozemků p.p.č. 1492 o výměře 910 m2 a p.p.č. 1493/2 o výměře 126 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví manželů Josefa a Elke Drbalových, Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.
Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- Správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 5. 2003
- v případě marného uplynutí této lhůty Město ustupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 4/03
Městské zastupitelstvo po projednání schvaluje převod pozemku p.p.č. 2036/2 o výměře 110 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Otty Pulce, Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- Správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 5. 2003
- v případě marného uplynutí této lhůty Město ustupuje od svého záměru nemovitosti převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 5/03
Městské zastupitelstvo po projednání schvaluje převod pozemku p.p.č 31/1 o výměře 1027 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví manželů Jiřího a Hany Petržilkových, Frýdlant za cenu 50,- Kč/m2.
Podmínky převodu:
- úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
- Správní poplatek uhradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu kupní smlouvy se dostavit nejpozději do 31. 5. 2003
- v případě marného uplynutí této lhůty Město ustupuje od svého záměru nemovitost převést do vlastnictví žadatele a bude jednat s jinými zájemci

Usnesení č. 6/03
Městské zastupitelstvo po projednání odkládá záměr na prodej pozemků p.p.č. 1483, 1482, 1485 (výměra jednotlivých pozemků cca 1400 m2), vše k.ú. Frýdlant.

Usnesení č. 7/03
Městské zastupitelstvo po projednání mění své usnesení č. 46/02 v rozsahu změny termínu podpisu kupní smlouvy z 31. 12. 2002 na termín 30. 4. 2003.

Usnesení č. 8/03
I. Městské zastupitelstvo po projednání souhlasí se změnami ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant, okres Liberec a Speciální školy Frýdlant, okres Liberec s účinností od 1. 3. 2003:
- v názvech příspěvkových organizací pro účely zápisu do obchodního rejstříku bude doplněno „příspěvková organizace“.
Nové názvy:
1. Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace
2. Speciální školy Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

II. Městské zastupitelstvo po projednání souhlasí se zrušením odloučeného pracoviště dětského oddělení v nemocnici Frýdlant, Lužická 861 s kapacitou 10 dětí a souhlasí se změnou zařazení v síti škol u adresy odloučeného pracoviště Lužec 330, Raspenava na novou adresu: Moskevská 164, Raspenava, s účinností od 1. 3. 2003.

III. Městské zastupitelstvo po projednání souhlasí se změnami ve zřizovací listině Základní školy a Základní umělecké školy Frýdlant, okres Liberec: v doplňkové činnosti bude uveden pouze 1 bod: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo zboží vyhrazené v příl. 1- 3 zákona č. 455/91 Sb.) a se změnou adresy sídla organizace na Železná 824, 464 01, Frýdlant, s účinností od 1. 3. 2003.

IV. Městské zastupitelstvo souhlasí v souladu se zákonem č. 76/1978 Sb., § 17 a 19 se zřízením střediska pro volný čas dětí a mládeže se sídlem náměstí T. G. Masaryka 74, Frýdlant s účinností od 1. 9. 2003 a v souladu se zákonem č. 76/1978 Sb., § 45 a zákonem č. 29/1984 Sb., § 58, souhlasí se zřízením přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním s účinností od 1. 9. 2003 jako součásti příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace.

Usnesení č. 9/03
Městské zastupitelstvo po projednání mění své usnesení č. 48/02 v rozsahu změny termínu podpisu kupní smlouvy z 31. 12. 2002 na termín 31. 3. 2003.

Usnesení č. 10/03
a) Městské zastupitelstvo po projednání souhlasí se zapojením Města Frýdlantu v projektu Programu Partnerství - rozvoj prevence kriminality v menších městech a mikroregionech a ukládá starostovi města zpracovat a předložit žádost o dotaci Ministerstvu vnitra nejpozději do 10. 4. 2003.
b) Městské zastupitelstvo ukládá starostovi seznámit s předloženou žádostí městské zastupitelstvo na dubnovém zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 11/03
a) Městské zastupitelstvo Města Frýdlantu přijímá finanční podporu - dotaci - od Ministerstva kultury ČR do Programu Regenerace městské památkové zóny Frýdlant pro rok 2003 ve výši 400 000,- Kč.
b) Městské zastupitelstvo zmocňuje městskou radu k rozdělení této podpory na připravené akce podle objektivní potřeby připravených žadatelů a z vyjádření Komise pro regeneraci městské památkové zóny ve Frýdlantě k záchraně kulturní dědictví v městské památkové zóně.


Frýdlant 3. 3. 2003

Wurm Jindřich
starosta

Ověřovatelé:

MUDr. Černý Pavel
Mgr. Drechsler Milan

14.3.2006 13:52:59 | přečteno 1889x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load