ENDEFRRUPLNLSPIT

1. veřejné zasedání - 17.12.2002

Usnesení z 1. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 17.12.2002

Městské zastupitelstvo Frýdlant

USNESENÍ

z 1. veřejného zasedání městského zastupitelstva konaného dne 17.12.2002.


Usnesení č. 63/02
Městské zastupitelstvo schvaluje „Jednací řád městského zastupitelstva“ s účinností od 17. 12. 2002. Tímto se ruší jednací řád městského zastupitelstva schválený dne 1. 3. 1991.

Usnesení č. 64/02
Městské zastupitelstvo po projednání schvaluje rozpočtové opatření na čerpání výdajů spojených s úpravou a vybavením úřadu III. stupně z prostředků města v roce 2002 do výše 5 600 000,- Kč, dále souhlasí s čerpáním prostředků města na nákup investic v období leden až únor 2003 na tytéž účely.
Městské zastupitelstvo ukládá starostovi města průběžně informovat orgány města o vyrovnání této částky ze státního rozpočtu v roce 2003.

Usnesení č. 65/02
a) Městské zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2003
b) Městské zastupitelstvo ukládá městské radě předložit na příštím zasedání návrh definitivní podoby rozpočtu města na rok 2003 včetně rozpočtu kapitálového.

Usnesení č. 66/02
Městské zastupitelstvo po projednání vyhlašuje záměr na prodej objektu čp. 326, ul. Nerudova, Frýdlant (bývalý SVED).

Usnesení č. 67/02
Městské zastupitelstvo schvaluje na základě vládního nařízení č. 358/2002 Sb. o odměnách za výkon funkce zastupitelstev předložený nový návrh odměňování neuvolněných zastupitelů pro volební období 2002 - 2006 s účinností od 1. 12. 2002 a současně ruší s účinností od 1. 11. 2002 usnesení městského zastupitelstva č. 67/00 odst. 2.

Usnesení č. 68/02
Městské zastupitelstvo schvaluje sedmého člena finančního výboru Ing. Pánka Jiřího.

Usnesení č. 69/02
Městské zastupitelstvo schvaluje do funkce předsedy finančního výboru p. Kaplana Jiřího.

Frýdlant 18.12.2002

Wurm Jindřich
starostaOvěřovatelé:

p. Burgr Miroslav
MUDr. Brožík Ivo

14.3.2006 13:49:42 | přečteno 1669x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load