ENDEFRRUPLNLSPIT

1. Základní informace

OZNÁMENÍ


o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje


Starosta  města Frýdlantu podle ust. § 15 odst. 1 písm. a); ust. § 27 zák. č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým

oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční: 


v pátek dne 2. října 2020  od 14.00 hodin  do 22.00 hodin a  v sobotu dne 3. října 2020  od  08.00 hodin do 14.00 hodin.


2. Místem konání voleb

pro volební okrsek č. 1
je volební místnost v klubovně ČSZ v ul. U Nemocnice (zahrádkářská kolonie)  pro voliče zahrnující první severovýchodní část města:
ul. Březinova, Strmá, Růžová, Lužická – od DDM,  Hálkova,Vančurova, Na Nivě, Liliová, Kaplického, U Nemocnice, Fügnerova 1175 - 1176, K Bažantnici, Fügnerova od Novoměstské k Arnolticím, Novoměstská, Fügnerova pravá strana od Novoměstské po Tylovu, Čelakovského, Fügnerova 633, 1202 - 1205, Tylova

pro volební okrsek č. 2
je volební místnost v budově Základní školy v ul. Husova č.p. 344 pro voliče zahrnující druhou severovýchodní část města:
Sídliště v ulici Husova a ul. Školní, východní část města na pravé straně při silnici na Habartice - ul. Fügnerova 825, 1198 - 1201, Příčná 1181 - 1184, Sídlištní 1185 - 1188, Školní 1189 - 1191, Školní, V Úvoze, Husova 1195 - 1197, Husova 1192 - 1194, Husova od školy po ulici Zahradní, Nerudova, Mládeže, Purkyňova 986, 988, 991, 997, Řasnická, Pod Rozhlednou po trať, Husova od ulice Zahradní po náměstí, Okružní od ulice Husovy po ulici Havlíčkova, B.Němcové, U Potoka, Havlíčkova od radnice po ulici Pod Rozhlednou, Čapkova, Fügnerova od ul. Bělíkova po ul. Zámeckou, Dvořákova, Husova od ul. Fügnerova po ul. Čapkovu, Zahradní, Hrnčířské náměstí, Železná

pro volební okrsek č. 3
je volební místnost v budově radnice, nám. T.G.Masaryka  č.p. 37, kancelář č. 5  pro voliče zahrnující střed města, dále jihovýchodní část města směrem ke Státnímu hradu a zámku, jižní část směrem k nádraží a Větrovu - Hág,
ul. ČSA po ul. Vrchlického, Tkalcovská, Děkanská, Zámecká po křižovatku s Bělíkovou ulicí, Zámecká od zámku po Školní statek, Hejnická, Jizerská po hlavní silnici na Raspenavu, Hág při silnici K Zátiší, K Zátiší, Dětřichovská 3245, 3227, 3204, 3171, 3163, Mlýnská,Vrchlického od ul.ČSA po ul. K Pískovně, Máchova, Komenského po kino, Na Výsluní, nám. T. G. Masaryka, Kostelní, Sv. Čecha, Míru od nám. po ul.Okružní, Mezibranská, Okružní 161, 385,  1150, 1378, 277, Míru od Okružní po ul.Kodešova, Kodešova po ul. Míru k bývalé STS, Míru od ul. Kodešova po ul.Raisova, Míru od ul.Raisova po most, Tyršova, U Hráze, Smetanova, Komenského od kina po zubní středisko, Nádražní, Tovární, Větrov čp. 3217, Hrnčířské nám. 383,389,390

pro volební okrsek č. 4 
je volební místnost v budově Základní školy v ul. Purkyňova č.p. 510 pro voliče zahrnující severní část města a osadu Údolí, ul. Raisova, Jiráskova po trať, Jiráskova nad tratí k čp.831, Skalní, K.Světlé, Nová, Kodešova od mostu u bývalé STS po trať, Palackého, Fibichova, Soukenná, Krátká, Luční, Kodešova 253, Kodešova nad tratí směr Višňová, Polní, Horská, Hřbitovní, Baarova, U Plovárny, Purkyňova, Předměstí zastávka, Mánesova, Zelená, Pod Rozhlednou (nad tratí), Předměstská, Na Stráni, Vysoká, Slunečná, Jarní, Jasmínová, Skřivánčí, Erbenova, Šmilovského, Oblačná, Holečkova, Údolí

pro volební okrsek č. 5 
je volební místnost v klubovně Obce Baráčníků Větrov (Pískovna)
pro voliče zahrnující západní část města a osadu Albrechtice Větrov - ul. Úzká, Na Cikánce, Žitavská od Tovární po trať, Větrovská, Pekelná, Žitavská nad tratí při silnici na Liberec po Frýdlantské strojírny /bývalý ELITEX/, Písečná, Alšova, Štursova, Větrná, Souběžná, K Pískovně, Spojovací, Budovatelská, Okrouhlá, Potoční, Dlouhá, Dětřichovská po čp. 3114, Liberecká, Albrechtice.

pro volební okrsek č. 6 
je volební místnost v budově Základní školy v Bělíkově ulici č.p. 977 pro voliče zahrnující východní část města:
sídliště v ul. Bezručova, Lesní, Družstevní, Březová, stávající volební obvody v ul. Bělíkova, Bezručova, Družstevní, Lesní, Březová, Bělíkova + nově Novoměstská 1523

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací  lístky.  V den  voleb  volič  může  obdržet  hlasovací  lístky  i  ve volební   místnosti.


Ve Frýdlantu  dne 15. září 2020


29.9.2020 18:35:57 | přečteno 904x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load