ENDEFRRUPLNLSPIT

Komunální volby 2022

ikona souboruKontakty s tel. čísly do volebních místností v POÚ Frýdlant

ikona souboruVylosovaná čísla podaných kandidátních listin u Registračního úřadu Frýdlant

ikona souboruVOLEBNÍ INFORMACE - příjem kandidátních listin

Informace pro kandidující subjekty:

Pasivní volební právo (právo být volen) do zastupitelstev obcí má: státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 24.09.2022) dosáhne věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 24.09.2022) je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, dosáhne věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (tj. státní občan členských států EU), u nichž není překážka ve výkonu volebního práva, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podávat volební strany, jimiž mohou být:

ikona souboruregistrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena (registrované Ministerstvem vnitra podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů)

ikona souborukoalice registrovaných politických stran a politických hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena

ikona souborunezávislí kandidáti (jakožto samostatně kandidující jedinci – fyzické osoby, kteří nepodléhají žádné předchozí registraci podle zvláštního zákona)

ikona souborusdružení nezávislých kandidátů (jakožto volná sdružení fyzických osob, která nepodléhají žádné předchozí registraci podle zvláštního zákona)

ikona souborusdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů (jakožto volná sdružení politických stran / politických hnutí a fyzických osob – nezávislých kandidátů, která nepodléhají žádné předchozí registraci podle zvláštního zákona)

Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze jednu kandidátní listinu.

Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany.

Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce. Podává-li politická strana a politické hnutí kandidátní listinu samostatně, nemůže již být pro volby do téhož zastupitelstva obce součástí jiné volební strany.

Všechny výše uvedené volební strany jsou povinné ke kandidátní listině přiložit ikona souboruvlastnoručně podepsaná prohlášení svých kandidátů, nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů navíc připojí ikona souborupetici podepsanou potřebným počtem voličů podporujících jejich kandidaturu. Vzory kandidátních listin, čestného prohlášení, potřebný počet podpisů na peticích jsou ještě jednou na konci článku.

Voličem, který je oprávněn podepsat i více petic volebních stran pro volby do téhož zastupitelstva obce, je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze, dosáhne věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (tj. státní občan členských států EU).

Uvedené volební strany mimo nezávislého kandidáta činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce nebo jeho náhradníka. Zmocněncem nebo náhradníkem zmocněnce je fyzická osoba, která je na kandidátní listině takto označena, je starší 18 let, nebyla omezena ve svéprávnosti a není kandidátem žádné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva. Náhradník zmocněnce nastupuje na místo zmocněnce jen tehdy, je-li zmocněnec odvolán. Náhradník zmocněnce tak není oprávněn činit úkony zmocněnce, je-li např. zmocněnec na dovolené.

Kandidátní listiny se podávají nejpozději v úterý 19. července 2022 do 16:00 hodin!

Je-li kandidátní listina doručována poštou, rozhodující je den a hodina jejího doručení, nikoliv den podání u provozovatele poštovních služeb.

Městský úřad Frýdlant je registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční v obcích: Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Heřmanice, Horní Řasnice, Krásný Les, Kunratice, Pertoltice, Raspenava, Višňová.

ikona souborupočet podpisů na peticích.docx
9.1.2023 13:31:55 | přečteno 71x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load