ENDEFRRUPLNLSPIT

Oznámení o době a místě konání voleb

znak město
Město Frýdlant
nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 011, fax 00420 482 312 053

oznámení o době a místě konání voleb

Starosta města Frýdlant podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva Města Frýdlant se uskuteční

v pátek dne 20. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 21. října 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Klubovny ČSZ v ul. U Nemocnice (zahrádkářská kolonie)

pro voliče zahrnující první severovýchodní část města:

ul. Březinova, Strmá, Růžová, Lužická - od býval. MDDM, Hálkova,Vančurova, Na Nivě, Liliová, Kaplického, U Nemocnice, Fügnerova 1175 - 1176, K Bažantnici, Fügnerova od Novoměstské k Arnolticím, Novoměstská, Fügnerova pravá strana od Novoměstské po Tylovu, Čelakovského, Fügnerova 1202 - 1205, Tylova.

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Základní škole v ul. Husova

pro voliče zahrnující druhou severovýchodní část města:

Sídliště v ulici Husova a ul. Školní, východní část města na pravé straně při silnici na Habartice - ul. Fügnerova 1198 - 1201, Příčná 1181 - 1184, Sídlištní 1185 - 1188, Školní 1189 - 1191, Školní, V Úvoze, Husova 1195 - 1197, Husova 1192 - 1194, Husova od školy po ulici Zahradní, Nerudova, Mládeže, Purkyňova 986, 988, 991, 997, Řasnická, Pod Rozhlednou po trať, Husova od ulice Zahradní po náměstí, Okružní od ulice Husovy po ulici Havlíčkova, B.Němcové, U Potoka, Havlíčkova od radnice po ulici Pod Rozhlednou, Čapkova, Fügnerova od ul. Bělíkova po ul. Zámeckou, Dvořákova, Husova od ul. Fügnerova po ul. Čapkovu, Zahradní, Hrnčířské náměstí, Železná.

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově SDH Frýdlant v ul. Okružní čp. 1378 (nová hasičárna)

pro voliče zahrnující střed města, dále jihovýchodní část města směrem ke Státnímu hradu a zámku, jižní část směrem k nádraží a Větrovu - Hág,

ul. ČSA po ul. Vrchlického, Tkalcovská, Děkanská, Zámecká po ředitelství Lesní a. s., Zámecká od zámku po Školní statek, Hejnická, Jizerská po hlavní silnici na Raspenavu, Hág při silnici K Zátiší, K Zátiší, Dětřichovská 3245, 3227, 3204, 3171, 3163, Mlýnská,Vrchlického od ul.ČSA po ul. K Pískovně, Máchova, Komenského po kino, Na výsluní, nám. T. G. Masaryka, Kostelní, Sv. Čecha, Míru od nám. po ul.Okružní, Mezibranská, Okružní 161, 1150, 1378, 277, Míru od Okružní po ul.Kodešova, Kodešova po ul. Míru k bývalé STS, Míru od ul. Kodešova po ul.Raisova, Míru od ul.Raisova po most, Tyršova, U Hráze, Smetanova, Komenského od kina po zubní středisko, Nádražní, Tovární, Větrov čp. 3217.

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v "Řeckém domě" - Domov mládeže v ul. Zelená 905

pro voliče zahrnující severní část města a osadu Údolí

ul. Raisova, Jiráskova po trať, Jiráskova nad tratí k čp.831, Skalní, K.Světlé, Nová, Kodešova od mostu u bývalé STS po trať, Palackého, Fibichova, Soukenná, Krátká, Luční, Kodešova nad tratí směr Višňová, Polní, Horská, Hřbitovní, Baarova, U Plovárny, Purkyňova, Předměstí zastávka, Mánesova, Zelená, Pod Rozhlednou (nad tratí), Předměstská, Na Stráni, Vysoká, Slunečná, Jarní, Jasmínová, Skřivánčí, Erbenova, Šmilovského, Oblačná, Holečkova, Údolí.

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v klubovně Obce Baráčníků Větrov (Pískovna)

pro voliče zahrnující západní část města a osadu Albrechtice

Větrov - ul. Úzká, Na Cikánce, Žitavská od Tovární po trať, Větrovská, Pekelná, Žitavská na tratí při silnici na Liberec po Frýdlantské strojírny, Písečná, Alšova, Štursova, Větrná, Souběžná, K Pískovně, Spojovací, Budovatelská, Okrouhlá, Potoční, Dlouhá, Dětřichovská po čp. 3114, Liberecká, Albrechtice.

Ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v Základní škole v Bělíkově ulici

pro voliče zahrnující východní část města:

sídliště v ul. Bezručova, Lesní, Družstevní, Březová, stávající volební obvody v ul. Bělíkova, Bezručova, Družstevní, Lesní, Březová, Bělíkova.

3. Zásady hlasování

· Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

· Každý volič hlasuje osobně.

· Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do zastupitelstva Města Frýdlant obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

· Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky nebo, že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, nebude mu hlasování umožněno.

· V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že neumí číst ani psát, si může vzít s sebou jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něho v souladu s jeho pokyny hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

· K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů členů okrskové volební komise

Frýdlant 4. září 2006

Jindřich Wurm, starosta, v. r.

5.9.2006 8:46:21 | přečteno 2157x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load