ENDEFRRUPLNLSPIT

Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant"

Kompletní zakázka vč. zadávacích podmínek je uveřejněna na profilu zadavatele, viz. odkaz:


Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce ulice Kodešova ve Frýdlantu. 
Veřejná zakázka je zadávána společně zadavateli Město Frýdlant, Liberecký kraj a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., a to na základě Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky uzavřené dne 3.12.2019. Město Frýdlant bylo zmocněno jako zastupující zadavatel pro účely průběhu a administrace zadávacího řízení. S ohledem na vlastnictví a s tím spojené financování je předmět veřejné zakázky rozdělen do následujících dílčích celků:

Akce A: Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a výstavba vodovodů a splaškové kanalizace, Investorem je Město Frýdlant
Akce B: Rekonstrukce komunikace a mostů, Investorem je Liberecký kraj 
Akce C: Rekonstrukce vodovodů a kanalizace, Investorem je Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. 
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření samostatné smlouvy s každým zadavatelem, podle jeho podílu na vlastnictví, správě a financování majetku, který bude realizací veřejné zakázky dotčen.  Přes tuto skutečnost se nejedná o veřejnou zakázku rozdělenou na části ve smyslu § 35 ZZVZ, zakázka je zadávána jako celek a zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.


2.4.2020 13:43:50 | přečteno 490x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load