ENDEFRRUPLNLSPIT

Oznámení o zahájení zadávacího řízení - Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku

ikona souboruVýzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

I. etapa „Oprava a rekonstrukce prostoru šaten a sociálního zařízení v prostoru tělocvičny, Bělíkova u., Frýdlant“

II.etapa „Úprava úklidových komor v přízemí, 1. a 2. patře v objektu základní školy Husova ul., Frýdlant“

Realizace veřejné zakázky je rozdělena do dvou etap.

I. etapa „Oprava a rekonstrukce prostoru šaten a sociálního zařízení v prostoru tělocvičny, Bělíkova u., Frýdlant“

Předmětem zakázky je oprava a rekonstrukce stávajícího prostoru šaten a sociálního zařízení určené pro školní tělocvičnu v Základní škole Masarykova, Bělíkova ul. 977, Frýdlant. Součástí stavby je provedení nových rozvodů elektroinstalace, topení, kanalizace, vody a výměna oken. Principem řešení je zřízení nových vyhovujících prostor sociálního zařízení a skladu nářadí.

Podrobně je předmět zakázky definován v projektové dokumentaci zpracované panem Milanem Vavruškou s názvem „Oprava a rekonstrukce prostoru šaten a sociálního zařízení v prostoru tělocvičny, Bělíkova u., Frýdlant“ (dále je „PD“), která tvoří přílohu č. 4 těchto ZP.

II.etapa „Úprava úklidových komor v přízemí, 1. a 2. patře v objektu základní školy Husova ul., Frýdlant“

Předmětem zakázky je úprava úklidových komor v jednotlivých podlažích školy. Jedná se o opravu a stavební úpravu úklidových komor v přízemí, 1. a 2. patře v objektu Základní školy ve Frýdlantu, Husova ulice č.p. 344 včetně instalace vnitřního vodovodu, instalace nových radiátorů v přízemí, v 1. a 2. patře a elektroinstalace.


3.1.2018 13:19:24 | přečteno 144x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load