ENDEFRRUPLNLSPIT

Zakázka č. 9/2014 – Výzva - ,,Snížení energetické náročnosti budovy objektu MŠ Sídlištní, č.p. 1228

Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení fasády a střešní konstrukce a výměna oken včetně stavebních úprav souvisejících s těmito pracemi na objektu MŠ Sídlištní, č.p.1228 Frýdlant za účelem snížení energetické náročnosti objektu.  

Kompletní zadávací dokumentaci a výzvu naleznete na : https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/snizeni-energeticke-narocnosti-budovy-objektu-ms-sidlistni-c-p-1228-frydlant

Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení fasády a střešní konstrukce a výměna oken včetně stavebních úprav souvisejících s těmito pracemi na objektu MŠ Sídlištní, č.p. 1228, Frýdlant za účelem snížení energetické náročnosti objektu. Předmětem plnění této veřejné zakázky je rovněž vybudování přístavby výtahové šachty (pouze stavební část – dodávka výtahu a jeho instalace není předmětem této veřejné zakázky. Na samotnou dodávku výtahu bude dle finančních možností investora-zadavatele stavby provedeno výběrové řízení v jiném roce, tj. v jiném účetním období, předpoklad (2016)) a vybudování vstupu k výtahu a rampy, po jejíž realizaci bude objekt splňovat požadavky na bezbariérové užívání stavby.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU, konkrétně z dotace z Operačního programu Životní prostředí pod číslem projektu CZ.1.02/3.2.00/13.19872 a s akceptačním číslem 14168073. Jedná se o pavilonový objekt mateřské školy, v němž se nachází dětská oddělení, jídelna s kuchyní a sociálním zařízením. Skládá se ze dvou pavilonů obdélníkových půdorysů, které jsou propojeny spojovacím krčkem a přestřešeny plochou střechou s atikami. Jde o montovaný skelet MS 71 s konstrukční výškou 3,300 a obvodovým pláštěm dozdívaným v místech otvorů.

Stavební úpravy budou provedeny v následujícím rozsahu:

- lokální sanace panelů a upřesnění statického zajištění (dokotvení,...)

- sanace obvodového pláště objektu

- zateplení obvodových stěn objektu - kontaktním zateplovacím fasádním systémem v kombinaci barev okrové a bílé se zvýrazněním meziokenních vložek v barvě cihlově červené. Sokl objektu bude proveden v dekorativní omítce v odstínu šedé

- zateplení střechy objektu včetně úpravy atiky, prostupujících konstrukcí a zabudování vyhřívaných střešních vpustí

- výměna dveřních a okenních výplní (včetně vnitřních a vnějších parapetů) 

- výměna hromosvodné sestavy na fasádě za nový (včetně revize)

- demontáž a vybourání starého okapového chodníku a zpevněné plochy a po zateplení základové konstrukce následné položení nového okapového chodníku

- výměna klempířských prvků 

- provedení nových a úprava stávajících zámečnických konstrukcí

- řešení odvodu dešťových vod ze střešní konstrukce a od základů objektu MŠ

- vybudování nosné konstrukce výtahové šachty včetně všech souvisejících prvků a přeložky přípojky NN

- vyzdění 2.N.P. nad spojovacím krčkem včetně nové stropní konstrukce nad výtahovou šachtou a nad 2. N.P. spojovacího krčku

- sanace schodišť, podest a zásobovací rampy a vybudování nového schodiště s rampou včetně příslušenství pro imobilní osoby

6.6.2014 13:21:39 | přečteno 1066x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load