ENDEFRRUPLNLSPIT

Zakázka č. 7/2014 – Výzva - ,,Snížení energetické náročnosti budovy objektu MŠ Bělíkova, č.p. 891 Fr

Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení fasády a střešní konstrukce a výměna oken včetně stavebních úprav souvisejících s těmito pracemi na objektu MŠ Bělíkova, č.p. 891 Frýdlant za účelem snížení energetické náročnosti objektu. 

V celém objektu jsou situovány provozní prostory mateřské školy včetně technického zázemí s celkovou zastavěnou plochou 489,02 m². Objekt je postaven v kombinaci cihelného zdiva a betonových prefabrikátů v hlavní části a monolitické stropní desky u přistavěných částí. Střešní povlakové krytiny jsou po částečné rekonstrukci a opravách. Stavební úpravy budou provedeny v následujícím rozsahu:

- sanace obvodového pláště objektu
- zateplení obvodových stěn objektu
- zateplení střechy objektu
- výměna okenních a dveřních výplní
- výměna hromosvodu na fasádě za nový (včetně revize)
- demontáž a vybourání starého okapového chodníku a zpevněné plochy a po zateplení základové konstrukce následné položení nového okapového chodníku
- výměna klempířských prvků
- řešení odvodu dešťových vod ze střešní konstrukce a od základů objektu MŠ

Kompletní zadávací dokumentaci a výzvu naleznete na :

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&rwr=snizeni-energeticke-narocnosti-budovy-objektu-ms-belikova-c-p-891-frydlant 

11.5.2014 21:32:34 | přečteno 956x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load