ENDEFRRUPLNLSPIT

Archív veřejných zakázek 2018


Snížení energetické náročnosti objektu 1189 Frýdlant, ulice Školní“ a objektu ul. Školní č.p. 1190 -

Předmětem veřejné zakázky je zajištění snížení energetické náročnosti devítipodlažního bytového panelového domu typu T 06 B se třemi vchody (č.p. 1189 a čp. 1190 a 1191), zastřešeného plochou dvouplášťovou střechou. Podrobně je předmět zakázky definován v DPS pro objekt č.p. 1189 a DPS pro objekt č.p. 1190-1191, které tvoří přílohu č. 7 a 8 zadávacích podmínek.


14.12.2018 15:23:12 | přečteno 239x | Roman Műller | Celý článek
 

Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova - vybavení učeben IT technologiemi a pomůckami

Předmětem veřejné zakázky je vybavení nově vzniklých přírodovědných učeben v Základní škole Husova ve Frýdlantu IT technologií a technickým vybavením pro výuku chemie, fyziky a biologie, s možností využití pro další humanitní předměty. Jedná se o dodávku a instalaci moderního systému, který bude tvořit pracoviště vyučujícího a pracoviště studentů, přičemž navržená technologie má pro každý předmět specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství. Předmět této veřejné zakázky nezahrnuje dodávku a instalaci nábytku.
Součástí předmětu plnění bude rovněž provádění záručního servisu po dobu trvání záruční doby. 

26.11.2018 9:07:15 | přečteno 246x | Roman Műller | Celý článek
 

Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu

Předmětem veřejné zakázky je vybudování přírodovědné učebny v Základní škole Husova ve Frýdlantu. Stavební úpravy budou prováděny v 1. PP objektu školy, kde jsou umístěny stávající šatny žáků a nově zde vznikne přírodovědná učebna, která bude složena z malé a velké učebny.V rámci předmětu plnění budou rovněž opraveny přístupové a parkovací plochy na východní straně budovy navazující na vstup do šaten v 1. PP. 

Úplný popis a kompletní zadávací dokumentace

12.11.2018 8:35:28 | přečteno 247x | Roman Műller | Celý článek
 
1 2 3 další
2.1.2018 8:37:18 | přečteno 340x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load