ENDEFRRUPLNLSPIT

Zakázka č. 4/2013 - Rekonstrukce ulice Mládeže ve Frýdlantu

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava konstrukce vozovky ulice Mládeže ve Frýdlantu. Stavební práce spočívají ve výměně konstrukčních vrstev vozovky (tedy v rozrušení a odtěžení stávající konstrukce vozovky) v celé šířce profilu komunikace a v položení nové konstrukce vozovky a taktéž bude odtěžena a znovu provedena stávající konstrukce chodníků. Dále bude v rámci stavby provedena rekonstrukce splaškové kanalizace včetně vysazení přípojek, dále budou provedeny nové přípojky dešťové kanalizace pro napojení vpustí. Proběhne výměna dvou vodovodních řadů v místě rekonstrukce komunikace.

Zadávací dokumentaci a výzvu naleznete na : https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-ulice-mladeze-ve-frydlantu 

2.5.2013 13:29:12 | přečteno 1022x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load