ENDEFRRUPLNLSPIT

Archív veřejných zakázek 2012

Zakázka č. 17 - "Poskytování pevných datových služeb a připojení do sítě Internet pro Město Frýdlant"

ikona souboruZadávací dokumentace
ikona souboruZměna kvalifikačního předpokladu a změna lhůty pro podání nabídek

Zakázka č. 16 - "Provedení přístupového chodníčku a přístřešku u vstupu do oddělení MŠ Bělíkova"

ikona souboruVýzva k podání nabídky a zadávací podmínky v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce
ikona souboruVýkaz výměr
ikona souboruTechnická zpráva
ikona souboruVýkres - řez

ikona souboruRekapitulace ceny stavby - Přístupový chodník a přístřešek u vstupu do MŠ při ZŠ Bělíkova ul., Frýdlant
ikona souboruRekapitulace ceny stavby - Oprava příjezdové komunikace k pozemku ZŠ Bělíkova, Frýdlant - Družstevní ulice

ikona souboruKomentář k sestavení rozpočtu

Zakázka č. 15 - "Oprava cest v parku u ZŠ Purkyňova ve Frýdlantu"


ikona souboruVýkaz výměr
ikona souboruZŠ Purkyňova

Předmětem akce je úprava křížových cestiček před plochou ZŠ Purkyňova ve Frýdlantu. Jedná se o odkopávku a násypovou úpravu ze zhutněné štěrkodrti. Realizace do konce listopadu 2012.

Nabídky podávejte elektronicky na mail zdena.ubiasova@mu-frydlant.cz nejpozději do pondělí 5. listopadu 2012 do 10:00 hodin.

kontaktní osoba: Bc. Zdena Ubiasová, +420 482 464 020

Zakázka č. 14 - "Provedení zpevněných ploch v ul. Fügnerova a v areálu nemocnice ve Frýdlantu"
 

Zakázka č. 13/2012 - "Oprava chodníkových těles v ul. Mezibranská, Frýdlantů"Zakázka č. 12/2012 - Oprava střešní krytiny na objektu Fügnerova ul. 1124, Frýdlant
zadavatelem je Bytové hospodářství FrýdlantZakázka č. 11/2012 - "Přestavba části objektu ZŠ Bělíkova na oddělení MŠ" 

Zakázka č. 10/2012 - "Zpracování úplné aktualizace ÚAP ORP Frýdlant" 

ikona souboruVýzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Zakázka č. 9/2012 - "Stavební úpravy JV a SZ štítu objetu č.p. 99 na náměstí T.G.Masaryka ve Frýdlantu" 

ikona souboruVýzva k podání nabídky

Zakázka č. 8/2012 - "Oprava vozidla CAS 32 T 815 - 2  6x6,1KK"

ikona souboruVýzva k podání nabídky

Zakázka č. 7/2012 - Oprava opěrné zdi a úprava chodníkových těles v ulici Míru, Frýdlant

Zakázka č. 6/2012 - Oprava mostků po povodni v ul. Dlouhá, Frýdlant

Zakázka č. 5/2012 - Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby - "Úvěr 15 milionů korun"

ikona souboruVýzva k podání nabídky 
ikona souboruFormulář - Krycí list
ikona souboruFormulář pro hodnocení nabídky

ikona souboru2010 Rozvaha
ikona souboru2010 Výkaz FIN
ikona souboru2011 FIN 2_12
ikona souboru2011 Rozvaha
ikona souboru2012_3 FIN 2_12
ikona souboru2012_3 rozvaha

ikona souboruDodatečné informace
ikona souboruDodatečné informace 2 
ikona souboruRozpočtový výhled 2010-2014

Zakázka č. 4/2012 - "Objekt č.p. 3 - Frýdlant, odbourání dvorní přístavby a oprava JZ, JV a SZ strany fasády obejktu"

ikona souboruVýzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky

Zakázka č. 3/2012 - "Dodávka sad senzorů pro experiment ve výuce na základních školách Frýdlantska včetně zaškolení"

zadavatelem je Město Frýdlant
Zakázka č. 2/2012 - A: Cesta ke kvalitě. B: Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech – Od řemesla k řemeslu.

zadavatelem zakázky je Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec , příspěvková organizace Města Frýdlant


Zakázka č. 1/2012 - Oprava střešního pláště bytového domu ul. U nemocnice 1242 - 1244, Frýdlant

zadavatelem zakázky je Bytové hospodářství Frýdlant, příspěvková organizace Města Frýdlant

15.1.2013 8:45:04 | přečteno 2912x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load