ENDEFRRUPLNLSPIT

Novoroční slovo starosty

Radnice06

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vám jménem všech zastupitelů, zaměstnanců Města Frýdlant i jménem svým, popřál do nového roku 2008 mnoho odvahy, tolerance, radosti, štěstí a zdraví. Protože příležitost přeje připraveným, přeji si, aby nikoho z nás příležitosti nemíjely nepřipravené.

Konec roku se mi moc nelíbil. Vánoční atmosféru mi kazila neustálá masáž médií jak po novém roce bude hůř. Jak nám „někdo“ bude ukrajovat z toho „našeho“. Oberou nás o naše výdobytky. Málokdo však vnímá, že z toho „našeho“ nám už dávno berou. Naše obálky na nájmy, na uhlí, na dopravu, na jídlo, na dovolenou - nahoře v oblacích veřejných rozpočtů nefungují. Vaše rodinné výdaje i náš městský rozpočet již dávno musel reagovat na stále se zvyšující potřeby. Nikdo nám nedá nic navíc na školy, na energie, na úklid odpadů, na údržbu komunikací, na sociální péči, na provoz města, na zdravotnickou péči. Pořád musíme hlídat výdaje a korigovat je podle příjmů. Půjčit si je velmi lákavé, ale můžeme si dovolit zadlužení? Určitě ano, ale jen takové, které jsme schopni splatit bez závažných dopadů a exekucí. Stát nás všechny zadlužuje již velmi dlouho a my jsme neprotestovali. Podléhali jsme trochu falešné představě, že je to fajn a moc se nás to netýká. Ale týká a každého z nás! Pak je nám s podivem, že někdo přijme odpovědnost a začíná říkat :“DOST!“. A my se tváříme překvapeně. Podvědomě všichni tušíme, že leccos je dražší než nás ve skutečnosti stojí, ale je nám příjemné dostat víc než dát. Nepřísluší mi hodnotit, zda je snižování dluhu státu systémové nebo nesystémové. Ono je nezbytně nutné, to víme všichni. Dlouhodobě žít na dluh se nedá.

Myslím na seniory a lidi těsně před odchodem do důchodu, tělesně a sociálně handicapované a potřebné. Právě oni pocítí dopad úspor a zvyšování nákladů nejvíce a zasloužili by si pomoc, protože díky okolnostem si dopomoci nemohou. Ale my ostatní se musíme daleko více snažit. Přijmout odpovědnost sami za sebe a navíc v rámci solidarity přispět těm, kteří si sami pomoci nemohou. Usilovat o to, aby ten, který se nesnaží, nebo si škodí, nežil na úkor aktivních. Žádný paušálně spravedlivý systém neexistuje, vždy na tom někdo bude hůř nebo lépe. Vzhlížejte k těm, kteří dokáží aktivně čelit osudu a dokážou v dobrém využít příležitost a nepoškodit okolí. Mnozí navíc ještě dosáhnou vlastní činností užitku pro druhé. Ti by pro nás měli být inspirací. Jen tak se z nás nestane stádo brblajících pesimistů. Pozitivně myslet a pracovat by mělo být naše krédo nejen v roce 2008. Navzdory okolnostem a třeba i závisti dokázat sám sobě, rodině nebo okolí, že to jde.

Nenechte si kazit dobrou náladu, buďte vlídní, ale nenechte ubližovat sobě, ani svým blízkým. Mějte radost z každého dne. Hledejte své cesty. Buďte zdraví a bohatí ne majetkem, ale svými vědomostmi, prací a odhodláním. Buďme příkladem jeden pro druhého, protože v různosti lidí je prostor pro motivaci sama sebe i těch druhých.

Přeji Vám, vážení čtenáři, obyvatelé a přátelé našeho krásného a inspirací bohatého města Frýdlant, naplněný a prožitky neobyčejný rok 2008.

Těším se na setkávání s Vámi

Dan Ramzer
starosta města Frýdlant

1.7.2021 7:26:41 | přečteno 2204x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load