ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 35. zasedání rady města konaného dne 6. 4. 2020

Informace z 35. zasedání rady města konaného dne 6. 4. 2020


1. Rada města projednala záměr podpory fyzických i právnických osob podnikajících na území města Frýdlant, jejichž činnost byla výrazně postižena vyhlášením nouzového stavu na území ČR včetně regulací následných.

2. Rada města po projednání navrhuje uvolnit na tento záměr částku 1 mil. Kč a realizovat jej formou nenárokových individuálních dotací do výše 10.000,- Kč.

3. Rada města ukládá starostovi předložit návrh jednoduchých  pravidel pro podání a vyřízení žádosti.

4. Rada města ukládá vedoucí OF připravit a předložit rozpočtové opatření a vzor dotační smlouvy.


1. Rada města po projednání schválila z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území ČR od 12. 3. 2020 dle předloženého návrhu návrh posunutí splatnosti nájmů z nebytových prostor v majetku města Frýdlant nejpozději do 30. 6. 2021 pro podnikající osoby, jejichž podnikatelská činnost byla v těchto prostorách zastavena nebo výrazně utlumena.

2. Posun splatnosti nájemného se týká  jen období od 1. dubna do 30. června 2020.

3. O posun splatnosti nájemného musí požádat nájemce nejpozději do 20. 4. 2020 do 10 hodin s vlastní identifikací (název, IČ, odpovědná osoba, kontaktní údaje) a čestným prohlášením, že jeho podnikatelská činnost byla zastavena nebo výrazně utlumena z důvodu vyhlášení nouzového stavu.

4. U nájemců, kterým končí nájem do 30. 6. 2021 a nebude jim nájemní vztah prodloužen, musí veškeré nájemné uhradit ke dni ukončení nájemní smlouvy.


27.4.2020 8:08:54 | přečteno 94x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load