ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 98. zasedání rady města konaného dne 13. 6. 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1480/6 o výměře 1741 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví za cenu 650,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Spojovací, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Kašparova 1010/30, 460 06 Liberec na akce: „Oprava MK Jiráskova ulice, Frýdlant“ a „Oprava MK Fibichova ulice, Frýdlant“ a ukládá místostarostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Kašparova 1010/30, 460 06 Liberec na akci „Úprava chodníků a křižovatky u. Fügnerova a Husova, Frýdlant“ a ukládá místostarostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 500.000,00 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

20.6.2018 13:13:42 | přečteno 127x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load