ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 104. zasedání rady města konaného dne 19. 9. 2018

Informace z 104. zasedání rady města konaného dne 19. 9. 2018

1. Rada města bere na vědomí stížnost, týkající se neinformování o konání obálkové metody při prodeji pozemků p.č. 2508/1 a p.č. 2507, vše k.ú. Frýdlant a na základě toho revokuje usnesení rady města č. 2567/2018 ze dne 13. 8. 2018.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zopakovat obálkovou metodu na výběr kupujícího pozemku p.č. 2508/1 a p.č. 2507, k.ú. Frýdlant za podmínek původního vyhlášení.

5.10.2018 8:15:07 | přečteno 253x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load