ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 66. zasedání rady města konaného dne 15.2.2017

Rada města po projednání schvaluje návrh komise pro regeneraci městské památkové zóny města Frýdlantu na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2017 a doporučuje návrh ke schválení zastupitelstvu města.

Kulturní památka, název akce

vlastník

Celkový rozpočet

Příspěvek z programu regenerace MPZ  (Kč, %)- návrh

max. 50%

Závazný podíl města  (Kč-, min.10%)- z celkových smluvních

dům č.p. 74

výměna novodobých okenních výplní za historické repliky a statické zajištění objektu – I. etapa – krov

město Frýdlant

Celkové náklady

785 103,74 (bez DPH)

730 936,08 uznatelné náklady (bez DPH)

365 000,-

dům čp. 4028

Oprava střešního pláště a komínových těles

261 823,41

(vč. DPH)

253 475,55

Uznatelné náklady (vč.DPH)

90 000,-

min. 27 000,-

kostel Nalezení sv. Kříže

III.etapa  -oprava střešního pláště lodi a atik na kostele Nalezení sv. Kříže

Římskokatolická farnost –děkanství Frýdlant

282 320,84 (vč. DPH)

130 000,-

min. 29 000,-

kostel Nalezení sv. Kříže

oprava střešních plášťů nad kapli sv. Anny a sv. Josefa

Římskokatolická farnost –děkanství Frýdlant

  293 993,70 

(vč. DPH)

0,-

0,-

1. Rada města souhlasí s předpokládaným návrhem zadání výběrového řízení na „Rekonstrukci objektu 1407 v ulici Míru, Frýdlant“ v rámci projektu „Centrum 1407, Frýdlant – podpora rozvoje sociálních služeb“.

2. Rada města ukládá investičnímu oddělení zahájit práce na zpracování kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh na výše uvedený projekt v rozsahu dle návrhu zadání. Poté bude kompletní zadávací dokumentace ještě před schválením na CRR opětovně předložena Radě města ke schválení.

Rada města po projednání schvaluje žádost o uzavření místní komunikace, dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- Nemocnice Frýdlant s.r.o. 

8.3.2017 10:07:05 | přečteno 119x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load