ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 60. zasedání rady města konaného dne 5.12.2016

60. zasedání rady města konaného dne 5. 12. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o výsledku měření stávajícího osvětlení v Městské sportovní hale, ulice Fügnerova 1389, Frýdlant přednesenou místostarostou města.

Rada města schvaluje záměr pořízení nového osvětlení do Městské sportovní haly, ulice Fügnerova 1389, Frýdlant za podmínky kofinancování Tenisovým klubem Frýdlant a ukládá místostarostovi tento materiál předložit na příštím zasedání zastupitelstva města.

Rada města po projednání schvaluje podání projektu „Žijeme tu spolu“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ukládá starostovi dát tento materiál na vědomí na příštím zasedání zastupitelstva města.

Rada města po projednání neschvaluje nákup nového služebního vozidla pro BHF.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku p.č. 303/3, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře 625 m2 z majetku Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov do majetku města Frýdlant za cenu dle znaleckého posudku. Jedná se o pozemek v okolí autobusové zastávky u bývalého motorestu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem Dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace, dle předloženého návrhu a doporučuje tento Dodatek č. 1 ke smlouvě 200/2013 předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem rozpočtového provizoria dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost od TRW Automotive Czech s.r.o. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 16. 12. 2016, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje žádost společnosti Stillkings Films, Kříženeckého náměstí 322, 452 00 Praha 5 s natáčením v prostorách Městského úřadu Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí Zápis z jednání dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá starostovi tento materiál předložit na příštím zasedání zastupitelstva města.

Rada města bere na vědomí návrh sublicenční smlouvy se společností Singltrek s.r.o., dle předloženého materiálu a doporučuje ji ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva města.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- Teplo Frýdlant s.r.o., auditor, informace

- turistická mapa jako šála, Beskydy

- rekonstrukce ulice Lužická, zakončení obrubníku v ulici Purkyňova

- rekonstrukce ulice Lužická – vzdálenost mezi stromy

- vedením Odboru sociální věcí pověřena Bc. Jana Hýblová

- Nemocnice Frýdlant s.r.o.

- natáčení v Liberci, filmaři, zajímavá zkušenost

- průjezd kamionů přes albrechtický kopec, je opatření účinné

- SFŽP – Hág, informace

- Regulační plán Jiráskova – Frýdlant

- podána žádost na SFDI, chodníky v ulici Novoměstská

23.12.2016 11:01:13 | přečteno 296x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load