ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 47. zasedání rady města konaného dne 24.6.2016

47. zasedání rady města konaného dne 24. 6. 2016

Rada města bere na vědomí nutnost provedení výměny požárního vodovodu v rámci „Rekonstrukce sociálních zařízení na ZŠ Husova ve Frýdlantu“ a souhlasí s rozšířením objemu prací a s navrženou nabídkou od vítězného dodavatele Liebcher a Pohl, s. r. o. ve výši 49.571,- Kč.

Rada města bere na vědomí nutnost provedení kompletní opravy části ulice Purkyňova (pod gymnáziem) v rámci „Rekonstrukce ulice Lužická ve Frýdlantu“ a souhlasí s rozšířením objemu prací na této části komunikace a souhlasí s navrženou nabídkou od vítězného dodavatele VHS, spol. s r. o. ve výši 279.307,07 Kč vč. DPH.

Rada města bere na vědomí informaci o obdržení dotací na akci „Frýdlant – ulice Bělíkova, revitalizace uličního prostoru“ ve výši 2.502.000,- Kč a 166.000,- Kč.

Rada města po projednání ruší poptávkové řízení na opravu po havárii na ZŠ Husova, Frýdlant z důvodu nedodání cenových nabídek.

Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku společnosti MIBAG sanace spol. s r. o., Na Radosti 402, Praha-Zličín na opravu po havárii na ZŠ Husova, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Frýdlant a Slovanem Frýdlant, oddíl kopané, Okružní 1260, Frýdlant na zapůjčení vozidla Ford Tranzit, SPZ 5L1 3808 včetně pohonných hmot ve dnech 24. 6. – 27. 6. 2016 do Frýdlantu nad Ostravicí na akci „Frýdlant Cup 2016“ dle předloženého materiálu.

D) PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY RADY MĚSTA

- informace o cenové nabídce na celoplošnou opravu komunikací v ulicích – Čelakovského, Na Cikánce, K. Světlé, Pod Rozhlednou a Nová

- umístění semaforu do ul. Vrchlického po dobu opravy mostu

- nevyužité dětské prvky v areálu Dětského domova Frýdlant – prověření možnosti převedení těchto prvků z LK na město Frýdlant

- informace o opravách komunikací po povodni dne 16. 6. 2016

    

27.7.2016 11:15:30 | přečteno 194x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load