ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 46. zasedání rady města konaného dne 15.6.2016

46. zasedání rady města konaného dne 15. 6. 2016

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace organizaci Singltrek pod Smrkem o.p.s. dle předloženého návrhu a zároveň materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí přehled kapitálových rozpočtových prostředků ke dni 14. 6. 2016 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání neschvaluje vítěze výběrového řízení firmu B a F, spol. s. r. o., se sídlem Novoměstská 1443, Frýdlant 464 01 a ruší výběrové řízení na akci „Oprava havarijního stavu tělocvičny v objektu ZŠ Bělíkova, č.p. 977, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům oznámení o zrušení výběrového řízení.

Rada města ukládá starostovi a vedoucí investičního oddělení vyhlásit nové výběrové řízení na akci „Oprava havarijního stavu tělocvičny v objektu ZŠ Bělíkova, č.p. 977, Frýdlant“ s tím, že budou osloveny i tyto společnosti: SYNER s. r. o., Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec; SYBAN s. r. o., 28. října 60/44, 460 07 Liberec 7; CL-EVANS s. r. o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa; ANEXI s. r. o., U Lomu 182/2, 460 01 Liberec 2.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu KVAPRO, spol. s. r. o., se sídlem Nádražní 343, Nové město pod Smrkem na akci „Středisko výchovné péče v objektu č.p. 692, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí se zapůjčením elektrorozvaděče obci Bulovka od 24. 6. do 27. 6. 2016.

Rada města bere na vědomí žádost pana Marka Jirana, IG production a souhlasí s pronájmem sálu v restauraci Beseda dne 24. 6. 2016 na akci Oldies party.

Rada města souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky a se zřízením služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1562, k. ú. Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 500,- Kč.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města převod části pozemku p. č. 4633/1 o výměře cca 1300 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 250,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v lokalitě Údolí.

Rada města revokuje své usnesení č. 1036/2016 ze dne 13. 6. 2016.

Rada města prodlužuje termín vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 2476/1, k. ú. Frýdlant do 30. 6. 2016. Pozemek se nachází v ul. Kodešova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí zprávu o stavu řešení pojistného plnění u vodovodní škody na ZŠ Husova, Frýdlant.

Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního oslovit firmy: MIBAG sanace spol. s r.o., Na Radosti 402, Praha 5; KVAPRO spol. s r.o., Nádražní 343, Nové Město pod Smrkem; BENNE spol. s r.o., Železná 824, Frýdlant; Liebscher a Pohl, Oblouková 252, Stráž nad Nisou k podání cenových nabídek na kompletační práce v ZŠ Husova, Frýdlant s termínem odevzdání do 24. 6. 2016 do 10.00 hodin.

Rada města pověřuje místostarostu k objednání kompletačních prací na ZŠ Husova, Frýdlant  u dodavatele s nejvýhodnější cenovou nabídkou po projednání komisí dne 24. 6. 2016.

Rada města po projednání bere na vědomí stav přípojky splaškové kanalizace pro čp. 820, ul. Březinova, Frýdlant a respektuje návrh Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. a ukládá starostovi a vedoucí investičního oddělení informovat majitele o možnostech řešení.

22.6.2016 11:33:50 | přečteno 259x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load